ฉันจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Microsoft ทางออนไลน์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ ในบัญชี Microsoft ของคุณ จากนั้นเลือก การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

 2. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน

 3. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการ จากนั้นป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

 4. เลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ใน Windows

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. เลือก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้

 3. ใต้ รหัสผ่าน เลือก เปลี่ยนแปลง ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ให้ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณอีกครั้ง ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วป้อนรหัสผ่านนั้นอีกครั้ง จากนั้นเลือก ถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่อง ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วป้อนรหัสผ่านนั้นอีกครั้ง จากนั้นป้อนคำใบ้รหัสผ่านเพื่อช่วยให้คุณจำรหัสผ่านได้ แล้วเลือก ถัดไป

 5. เลือก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพีซีเชื่อมต่อกับโดเมน

ถ้าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีข้อกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับรหัสผ่านเพื่อช่วยให้เครือข่ายมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโดเมน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณบนโดเมนมีดังนี้

 1. กด Ctrl+Alt+Del แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างออกไป ตรวจสอบกับผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 2. ป้อนรหัสผ่านเก่าของคุณ ป้อนรหัสผ่านใหม่ แล้วป้อนรหัสผ่านนั้นอีกครั้ง จากนั้นกด Enter