การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์


คุณสามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณเล่นเสียงเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ เช่น การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับอีเมลใหม่) Windows มาพร้อมกับแบบแผนเสียงหลายแบบ (คอลเลกชันเสียงที่สัมพันธ์กัน) สำหรับใช้กับเหตุการณ์ทั่วไป นอกจากนี้ ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปบางอย่างจะมีแบบแผนเสียงของตัวเองด้วย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเสียงที่คอมพิวเตอร์ของคุณ (1:32)
แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนแบบแผนเสียง

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ เสียง

 3. ในรายการ แบบแผนเสียง คลิกแบบแผนเสียงที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการทราบว่าแบบแผนเสียงเป็นอย่างไร ให้คลิกแบบแผนนั้น ในรายการ เหตุการณ์ของโปรแกรม ให้คลิกเหตุการณ์ที่ต่างกัน แล้วคลิก ทดสอบ เพื่อฟังเสียงแต่ละเสียงในแบบแผนนั้น

การเปลี่ยนเสียงตั้งแต่หนึ่งเสียงขึ้นไป

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนหนึ่งเสียง ให้คลิกแท็บ เสียง จากนั้นในรายการ เหตุการณ์ของโปรแกรม ให้คลิกเหตุการณ์ที่คุณต้องการกำหนดเสียงใหม่ให้

 3. ในรายการ เสียง ให้คลิกเสียงที่คุณต้องการนำมาใช้กับเหตุการณ์ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าเสียงที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงในรายการ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหา

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงมากกว่าหนึ่งเสียง ให้ทำตามขั้นตอนด้านบน แต่ให้คลิก นำไปใช้ หลังจากคลิกที่เสียงแต่ละเสียง จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทั้งหมด จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเสียงในรายการ 'เหตุการณ์ของโปรแกรม' ให้คลิกที่เสียง แล้วคลิก ทดสอบ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนเสียงของเหตุการณ์หนึ่งเสียงขึ้นไป แบบแผนเสียงใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ และกำหนดชื่อเหมือนกับชื่อของแบบแผนปัจจุบันแต่มีการเพิ่มคำว่า "(ปรับเปลี่ยน)" ตัวอย่างเช่น ถ้าแบบแผนปัจจุบันคือ โซนาต้า และคุณต้องการเปลี่ยนเสียงหนึ่งเสียงขึ้นไป แบบแผนใหม่จะมีชื่อเป็น โซนาต้า (ปรับเปลี่ยน) แบบแผนเสียงต้นฉบับจะยังใช้ชื่อเดิม

การเปลี่ยนชื่อแบบแผนเสียง

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับเสียงหนึ่งเสียงหรือมากกว่านั้น คุณได้สร้างแบบแผนเสียงใหม่ ซึ่งได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยชื่อใหม่คือ ชื่อของแบบแผนปัจจุบันโดยมีการเพิ่มคำว่า "(ปรับเปลี่ยน)" ตัวอย่างเช่น ถ้าแบบแผนปัจจุบันคือ โซนาต้า และคุณต้องการเปลี่ยนเสียงหนึ่งเสียงขึ้นไป แบบแผนใหม่จะมีชื่อเป็น โซนาต้า (ปรับเปลี่ยน) แต่คุณสามารถตั้งชื่อแบบแผนเสียงใหม่ (หรือแบบแผนที่มีอยู่แล้ว) ด้วยชื่อใหม่ได้

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ เสียง

 3. ในรายการ แบบแผนเสียง ให้คลิกแบบแผนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก บันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับแบบแผนเสียงใหม่ แล้วคลิก ตกลง (ถ้าเสียงที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงในรายการ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหา)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่