การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP


TCP/IP จะกำหนดวิธีการที่คอมพิวเตอร์ของคุณสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เพื่อให้การจัดการการตั้งค่า TCP/IP ง่ายขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) แบบอัตโนมัติ DHCP จะกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่บนเครือข่ายโดยอัตโนมัติถ้าเครือข่ายของคุณสนับสนุน ถ้าคุณใช้ DHCP คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP ของคุณเมื่อคุณย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น และ DHCP ไม่ได้กำหนดให้คุณต้องตั้งค่า TCP/IP เอง เช่น Domain Name System (DNS) และ Windows Internet Name Service (WINS) เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ เครือข่าย ภายใต้ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ คลิกที่ อินเทอร์เน็ตโพรโทรคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโทรคอลรุ่น 6 (TCP/IPv6) แล้วคลิก คุณสมบัติ

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของการเชื่อมต่อเครือข่าย'
  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย'
 4. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่า ที่อยู่ IP ของ IPv4 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้คลิก รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้คลิก ใช้ที่อยู่ IP ต่อไปนี้ แล้วพิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP ในกล่อง ที่อยู่ IPซับเน็ตมาสก์ และ เกตเวย์เริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ IPv6 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้คลิก รับที่อยู่ IPv6 โดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้คลิก ใช้ที่อยู่ IPv6 ต่อไปนี้ และพิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP ในกล่อง ที่อยู่ IPv6ความยาว Subnet prefix และ เกตเวย์เริ่มต้น

 6. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้คลิก รับที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้คลิก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ จากนั้น พิมพ์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรองในช่อง เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ และ เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4)'
  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4)'
 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงของ DNS, WINS และ IP ให้คลิก ขั้นสูง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการติดตั้ง IPv4 ให้รันพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแล พิมพ์ netsh interface ipv4 install แล้วกด Enterต้องการความช่วยเหลือหรือไม่