การเปลี่ยนชนิดบัญชีของผู้ใช้เมื่อคุณติดตั้ง Windows คุณจะได้รับการร้องขอให้สร้างบัญชีผู้ใช้ บัญชีนี้คือบัญชีผู้ดูแลที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งโปรแกรมใดๆ ที่คุณต้องการใช้ได้ เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว เราขอแนะนำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ประจำวัน ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ คุณควรจะทำให้บัญชีเหล่านั้นเป็นบัญชีผู้ใช้มาตรฐานด้วย การใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้ คลิก บัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. บนแท็บ ผู้ใช้ ภายใต้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. บนแท็บ สมาชิกของกลุ่ม คลิกกลุ่มที่คุณต้องการให้บัญชีผู้ใช้อยู่ในนั้น คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. คลิกบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้

  3. เลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ

  • Windows ต้องการบัญชีผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณมีบัญชีเพียงบัญชีเดียวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้มาตรฐานได้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่