การเปลี่ยนแบบอักษรของ Windowsคุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรใน Windows ได้ทุกส่วน (เช่น เมนูต่างๆ) การเปลี่ยนแบบอักษรของ Windows จะไม่เปลี่ยนแบบอักษรในโปรแกรมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แบบอักษร: คำถามที่ถามบ่อย และ การทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแบบอักษรของ Windows (1:13)

เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรของ Windows

  1. เปิด 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ สีของหน้าต่าง แล้วคลิก เปลี่ยนสีและเมตริกของหน้าต่าง

  2. ในรายการ รายการ ให้คลิกส่วนของ Windows ที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแบบอักษรของเมนู ให้คลิก เมนู ในรายการ จากนั้น ให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

    • ในรายการ แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

    • ในรายการ ขนาด ให้คลิกขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ

    • ในรายการ สี ให้คลิกสีของแบบอักษรที่คุณต้องการ

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • สีของบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ได้เลย ในกรณีเหล่านั้น ตัวเลือกต่างๆ จะไม่พร้อมใช้งานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่