การเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณรหัสผ่าน Windows ของคุณคือรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows อย่างสม่ำเสมอ และโดยการใช้ รหัสผ่านที่รัดกุม

  1. กด CTRL+ALT+DELETE แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  2. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วกด ENTER