การเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณ


รหัสผ่าน Windows ของคุณคือรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows เป็นประจำ และโดยใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่คาดเดายาก ให้ดูที่ เคล็ดลับในการสร้างรหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่คาดเดายาก

  1. กด Ctrl+Alt+Delete แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  2. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณ แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่ จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วกด Enter

ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน และคุณมีดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ คุณจะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่ารหัสผ่าน Windows ของคุณใหม่

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ได้

คำเตือน

  • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ดูแลในการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้อื่น บุคคลที่เคยใช้บัญชีผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่เข้ารหัสลับ หรือข้อความอีเมลของบัญชีผู้ใช้นั้นได้อีกต่อไปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่