การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง


คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงที่แนะนำสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรง และช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ให้ไปที่ บทความ Knowledge Base บนเว็บไซต์ Microsoft การช่วยเหลือและสนับสนุน

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อนำการปรับปรุงไปใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณแทน จากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงนั้นด้วยตัวคุณเอง หรือคุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงนั้นด้วยตัวคุณเอง วิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Windows ติดตั้งหรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงมีดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

  • ดาวน์โหลดการปรับปรุง แต่ให้ฉันเลือกว่าจะติดตั้งหรือไม่

  • ตรวจหาการปรับปรุง แต่ให้ฉันเลือกว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้งหรือไม่

  • ไม่ต้องตรวจหาการปรับปรุง (ไม่แนะนำ)

 4. เมื่อต้องการจัดกำหนดการปรับปรุงอัตโนมัติของคุณ ถัดจาก ติดตั้งการปรับปรุงใหม่ ให้เลือกวันและเวลาที่คุณต้องการให้มีการปรับปรุง

 5. เมื่อต้องการรับการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ภายใต้ การปรับปรุงที่แนะนำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงที่แนะนำแก่ฉันด้วยวิธีเดียวกับที่ฉันรับการปรับปรุงที่สำคัญ

 6. เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใดก็ตามที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำการปรับปรุง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์นี้ได้ การทำเช่นนี้จะนำไปใช้กับการปรับปรุงและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนการปรับปรุงอัตโนมัติจะมีการติดตั้งโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้

 7. คลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในการไฮเบอร์เนตตามเวลาที่กำหนด การติดตั้งจะเริ่มต้นทันทีในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับข้อความที่ถามคุณว่าคุณต้องการเลื่อนการติดตั้งหรือไม่ คลิกที่ข้อความและทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าว่าคุณต้องการให้ Windows รอนานเท่าใด

 • ถ้าคุณปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจหาการปรับปรุงใหม่เป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7

Microsoft มีส่วนขยายของ Windows Update ซึ่งเรียกว่า Microsoft Update การบริการนี้ทำให้คุณสามารถรับการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft และรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ที่คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วิธีการรับการปรับปรุงและการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่มีดังต่อไปนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ถ้าคุณไม่เคยตรวจหาการปรับปรุงมาก่อน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง ให้รอ Windows Update จนเสร็จสิ้นการตรวจหาการปรับปรุง

 3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Update ให้คลิก ค้นหาเพิ่มเติม ภายใต้ รับการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเริ่มการใช้ Microsoft Update

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 5. ภายใต้ Microsoft Update ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้การปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แก่ฉันและตรวจหาซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ที่ติดตั้งหรือไม่ก็ได้เมื่อฉันปรับปรุง Windows

 6. เมื่อต้องการรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งให้ทราบโดยละเอียดแก่ฉันเมื่อซอฟต์แวร์ใหม่ของ Microsoft พร้อมใช้งาน

 7. คลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยันต้องการความช่วยเหลือหรือไม่