การเลือกรูปภาพสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณและเมนูเริ่ม


คุณสามารถเลือกรูปภาพที่จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และแสดงขึ้นบนหน้าจอหรือเมนูที่แสดงชื่อผู้ใช้ของคุณ เช่น หน้าจอต้อนรับหรือเมนูเริ่มได้

รูปภาพผู้ใช้ในเมนู 'เริ่ม'
รูปภาพผู้ใช้ในเมนู 'เริ่ม'
  1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อไปยังโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

  2. คลิก เปลี่ยนรูปภาพของคุณ

  3. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ
    หรือ
    ถ้าคุณต้องการใช้รูปภาพของคุณเอง ให้คลิก เรียกดูรูปภาพเพิ่มเติม นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกที่รูปภาพดังกล่าว แล้วคลิก เปิด คุณสามารถใช้รูปภาพขนาดใดก็ได้ แต่จะต้องมีส่วนขยายของชื่อแฟ้มต่อไปนี้ .jpg .png .bmp หรือ .gifต้องการความช่วยเหลือหรือไม่