การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย


ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย คุณจะต้องเลือก ตำแหน่งบนเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยและไฟร์วอลล์ที่เหมาะสมกับชนิดเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในตำแหน่งที่ตั้งอื่น (เช่น เครือข่ายในบ้านของคุณ ที่ร้านกาแฟ หรือที่ทำงาน) การเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมอยู่เสมอ

ตำแหน่งบนเครือข่ายมีสี่ตำแหน่งดังนี้

 • เลือก เครือข่ายในบ้าน สำหรับเครือข่ายในบ้านหรือเมื่อคุณรู้จักและเชื่อถือบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านอาจอยู่ในโฮมกรุ๊ป การค้นพบเครือข่าย เปิดอยู่สำหรับเครือข่ายในบ้าน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย และอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ มองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นพบเครือข่ายคืออะไร

 • เลือก เครือข่ายที่ทำงาน สำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือเครือข่ายที่ทำงาน การค้นพบเครือข่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่าย และอนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ มองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณจะไม่สามารถสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นพบเครือข่ายคืออะไร

 • เลือก เครือข่ายสาธารณะ สำหรับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟ สนามบิน) ตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับการออกแบบไม่ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ต โฮมกรุ๊ปไม่พร้อมใช้งานบน 'เครือข่ายสาธารณะ' และการค้นพบเครือข่ายได้ถูกปิดลง คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ด้วยถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงโดยไม่ใช้เราเตอร์ หรือถ้าคุณมีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ตำแหน่งบนเครือข่ายโดเมนใช้สำหรับเครือข่าย โดเมน เช่น เครือข่ายในที่ทำงานขององค์กร ตำแหน่งบนเครือข่ายชนิดนี้ถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณและไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณทราบว่าไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือ 'เครือข่ายสาธารณะ'

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย (0.48)

เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. คลิก เครือข่ายที่ทำงานเครือข่ายในบ้าน หรือ เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิกตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการ

  รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
  ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

คำเตือน

สิ่งที่ทำให้เครือข่ายในบ้านหรือเครือข่ายที่ทำงานมีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายในบ้านหรือเครือข่ายที่ทำงานมีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิ่งต่อไปนี้

 • สำหรับเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีการเข้ารหัสลับด้วย Wi-Fi Protected Access (WPA หรือ WPA2) (WPA2 เหมาะสมกว่าเนื่องจากปลอดภัยกว่า WPA)

 • สำหรับเครือข่ายทั้งหมด ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์อื่นที่มี Network Address Translation (NAT) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายของคุณกับโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มของคุณ

ภาพประกอบของเครือข่ายที่มีไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์ที่มี NAT ในตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ
เครือข่ายที่มีไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์ที่มี NAT ในตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครือข่ายไร้สายใน Windows 7, การทำให้เครือข่ายของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น และ วิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายมีอะไรบ้าง

ไฟร์วอลล์ Windows มีผลกับตำแหน่งบนเครือข่ายอย่างไร

ตำแหน่งบนเครือข่าย 'สาธารณะ' จะบล็อกการเรียกใช้โปรแกรมและบริการบางอย่างเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ 'เครือข่ายสาธารณะ' และ ไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่ โปรแกรมหรือบริการบางอย่างอาจขอให้คุณอนุญาตให้โปรแกรมหรือการบริการดังกล่าวสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อคุณอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ จะเป็นการอนุญาตให้ทุกเครือข่ายที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวกับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายในร้านกาแฟและเลือก 'เครือข่ายสาธารณะ' เป็นตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคุณยกเลิกการบล็อกโปรแกรมการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โปรแกรมนั้นจะถูกยกเลิกการบล็อกสำหรับเครือข่ายสาธารณะทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่ออยู่

ถ้าคุณวางแผนที่จะยกเลิกการบล็อกหลายๆ โปรแกรมในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ ให้พิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'เครือข่ายในบ้าน' หรือ 'เครือข่ายที่ทำงาน' การเปลี่ยนเครือข่ายนี้เครือข่ายเดียวจะปลอดภัยมากกว่าการเปลี่ยนที่มีผลต่อเครือข่ายสาธารณะทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่ออยู่จากจุดนั้น แต่จำไว้ว่าถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายจะมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่