การเลือกตัวเลือกการพิมพ์


สองหน้าหรือหน้าเดียว โทนสีเทาหรือสี แนวนอนหรือแนวตั้ง

ตัวเลือกเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่คุณอาจเห็นเมื่อทำการพิมพ์ บทความนี้อธิบายตัวเลือกการพิมพ์ทั่วไปของ Windows และวิธีการเลือกตัวเลือก

โปรดจำไว้ว่า ตัวเลือกการพิมพ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับรุ่นและโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้อยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่านคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกตัวเลือกการพิมพ์ (1:18)

พื้นฐานของการพิมพ์

การพิมพ์ใน Windows มักจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการคลิกเมนู แฟ้ม ที่พบได้ในโปรแกรมส่วนใหญ่ แล้วจึงคลิก พิมพ์

การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น เครื่องพิมพ์ที่จะใช้หรือจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์ (กล่องโต้ตอบที่คุณเห็นอาจต่างไปจากที่แสดงที่นี่ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์ของคุณ)

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ใน WordPad
กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ใน WordPad
สิ่งที่คุณเห็น
ความหมาย

เลือกเครื่องพิมพ์

แสดงเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถเลือกพิมพ์อย่างอื่น เช่น โทรสารหรือแฟ้ม Microsoft XPS ได้ (ดูที่ เอกสาร XPS: คำถามที่ถามบ่อย)

ค้นหาเครื่องพิมพ์

ช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าของสำนักงานหรือสำหรับเครือข่ายในบ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

พิมพ์ไปที่แฟ้ม

ช่วยให้คุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม .prn ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการพิมพ์บางอย่างในภายหลัง แต่ตัวเลือกนี้อาจใช้ไม่ได้กับเครื่องพิมพ์แบบ USB รุ่นใหม่เสมอไป หากคุณมีเครื่องพิมพ์แบบ USB คุณอาจต้องการพิมพ์ไปยัง Microsoft XPS Document Writer มากกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์ไปที่ Microsoft XPS Document Writer

กำหนดลักษณะ

เปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะการพิมพ์ ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือก เช่น ขนาดและเค้าโครงของกระดาษ

ช่วงหน้ากระดาษ

แจ้ง Windows ถึงสิ่งที่จะพิมพ์ คลิก ส่วนที่เลือก เพื่อพิมพ์เฉพาะข้อความหรือกราฟิกที่เน้น คลิก หน้าปัจจุบัน เพื่อพิมพ์เฉพาะสิ่งที่คุณเห็น

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบางส่วน ให้คลิก หน้า แล้วใส่หมายเลขหน้าที่คั่นด้วยยัติภังค์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 5–7 เพื่อพิมพ์เฉพาะหน้า 5 ถึง 7 บางโปรแกรมอาจให้คุณเลือกเลขหน้าที่ไม่เป็นลำดับได้ด้วย หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถพิมพ์ 1, 4, 8 เพื่อพิมพ์เฉพาะหน้า 1, 4 และ 8 เป็นต้น

จำนวนสำเนา

พิมพ์สำเนาของเอกสาร แฟ้ม หรือรูปภาพหลายสำเนา เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทีละชุด เพื่อพิมพ์ทุกหน้าในเอกสารตามลำดับก่อนการพิมพ์สำเนาเพิ่มเติม

'กำหนดลักษณะ' เทียบกับ 'คุณสมบัติ'

ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ทุกรายมีวิธีการทำงานเป็นของตัวเอง การพิมพ์แบบสองหน้าหรือแบบสี อาจจำเป็นที่คุณต้องคลิกปุ่ม "กำหนดลักษณะ" "คุณสมบัติ" หรือแม้แต่ "ขั้นสูง"

กล่าวคือมีตัวเลือกมาตรฐานที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สองตัวเลือกที่คุณจะพบได้บ่อยครั้ง ได้แก่ กำหนดลักษณะการพิมพ์ และ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ทั้งสองตัวเลือกมีความหมายดังนี้

กำหนดลักษณะการพิมพ์

'กำหนดลักษณะการพิมพ์' เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ 'กำหนดลักษณะการพิมพ์'

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก กำหนดลักษณะการพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ตัวเลือกทั่วไปที่คุณจะพบในกล่องโต้ตอบนี้ ได้แก่

 • การวางหน้ากระดาษหรือเค้าโครงหน้ากระดาษ เลือกระหว่างความสูง (แนวตั้ง) หรือความกว้าง (แนวนอน)

 • ขนาดกระดาษหรือขนาดแผ่นกระดาษ ขนาด Letter, legal, A4 หรือ envelope เป็นตัวเลือกทั่วไป

 • แหล่งกระดาษหรือผลลัพธ์ เลือกถาดกระดาษ เครื่องพิมพ์จะเก็บกระดาษในถาดที่ต่างกัน

 • การพิมพ์แบบสองหน้า (สองด้าน) พิมพ์บนด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

 • สีในการพิมพ์ การพิมพ์สีหรือขาวดำ (โทนสีเทา)

 • เย็บเล่ม ตัวเลือกทั่วไปบนเครื่องพิมพ์ในที่ทำงาน

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

โดยปกติแล้ว กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ จะเป็นที่ซึ่งคุณจะพบตัวเลือกการควบคุมตัวเครื่องพิมพ์เอง การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม การกำหนดค่าพอร์ต และการกำหนดเองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติเครื่องพิมพ์'

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดูที่ การพิมพ์เอกสารหรือแฟ้ม และ การพิมพ์รูปภาพ

หากคุณต้องการดูวิดีโออื่น ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Printing with Windows 7.


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่