ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'พร้อมท์คำสั่ง'

แสดงทั้งหมด

'พร้อมท์คำสั่ง' คืออะไร

'พร้อมท์คำสั่ง' ช่วยให้คุณสามารถป้อนและเรียกใช้คำสั่ง MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) และคำสั่งอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อป้อนคำสั่ง คุณจะสามารถดำเนินงานบนพีซีได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือการสัมผัส โดยปกติ 'พร้อมท์คำสั่ง' จะใช้โดยผู้ใช้งานขั้นสูงเท่านั้น

เมื่อคุณใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง' คำว่า พร้อมท์คำสั่ง ยังหมายถึงวงเล็บมุมขวา (>) ด้วย 'พร้อมท์คำสั่ง' อาจรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น ไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบัน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะมีการเรียกใช้คำสั่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' และเห็น C:\> ที่มีเคอร์เซอร์กะพริบอยู่ทางขวา แสดงว่าคำสั่งที่คุณป้อนจะถูกเรียกใช้บนไดรฟ์ C ทั้งหมดในพีซีของคุณ

ฉันจะเปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า cmd ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก พร้อมท์คำสั่ง

ฉันสามารถเรียกใช้คำสั่งใดบ้างเมื่อใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง'

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง MS‑DOS และคำสั่งอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ได้

เมื่อต้องการดูรายการคำสั่งทั่วไป ให้พิมพ์ help ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด Enter

เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเหล่านี้ทีละคำสั่ง ให้พิมพ์ help<ชื่อคำสั่ง> โดยพิมพ์ชื่อของคำสั่งที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแทน <ชื่อคำสั่ง>

ฉันจะเปลี่ยนหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ได้ด้วยการตั้งค่าตัวเลือก 'พร้อมท์คำสั่ง'

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือก 'พร้อมท์คำสั่ง'

 1. หลังจากที่เปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' แล้ว ให้คลิกขวาหรือกดแถบชื่อเรื่องค้างไว้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ทั้งหมด ให้แตะหรือคลิก Defaults

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของหน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' ปัจจุบัน ให้แตะหรือคลิก Properties

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง เมื่อเสร็จแล้ว

ฉันจะเรียกใช้คำสั่งโดยใช้สิทธิผู้ดูแลได้อย่างไร

บางคำสั่งที่คุณสามารถเรียกใช้โดยใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง' อาจกำหนดให้ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า cmd ลงในกล่องค้นหา แล้วคลิกขวาหรือกด พร้อมท์คำสั่ง ค้างไว้

 3. แตะหรือคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

ฉันจะปักหมุด 'พร้อมท์คำสั่ง' ที่หน้าจอเริ่มของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการปักหมุด 'พร้อมท์คำสั่ง' ที่หน้าจอเริ่มของคุณ ให้ดูที่ บทช่วยสอนเกี่ยวกับหน้าจอเริ่ม

ฉันจะปักหมุด 'พร้อมท์คำสั่ง' ที่แถบงานได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปักหมุด 'พร้อมท์คำสั่ง' ที่แถบงาน ให้ดูที่ วิธีการใช้แถบงาน
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่