การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows


ตามค่าเริ่มต้นโปรแกรมส่วนใหญ่จะถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ Windows เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อต้องการให้โปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง โปรแกรมบางโปรแกรมอาจต้องการให้คุณอนุญาตให้สื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows (1:12)

เมื่อต้องการอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

    รูปภาพของบานหน้าต่างด้านซ้ายของไฟร์วอลล์ Windows ใน 'แผงควบคุม'
    บานหน้าต่างด้านซ้ายของไฟร์วอลล์ Windows
  3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากโปรแกรมที่คุณต้องการอนุญาต แล้วเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการอนุญาตให้มีการสื่อสาร จากนั้นคลิก ตกลง

คำเตือน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ Windows ให้ดูที่ การเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ Windows

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านไฟร์วอลล์ Windows คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเชื่อมต่อขาเข้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ขั้นสูง ให้ดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหา Windows Firewall with Advanced Security: การวินิจฉัยและเครื่องมือต่างๆ และ การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง