การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัดแฟ้ม (แฟ้ม Zip)


แฟ้มที่บีบอัดจะใช้พื้นที่การจัดเก็บน้อยกว่า และสามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เร็วกว่าแฟ้มที่ไม่บีบอัด คุณสามารถทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่บีบอัดได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ไม่บีบอัด คุณยังสามารถรวมแฟ้มหลายแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดโฟลเดอร์เดียวได้อีกด้วย คุณลักษณะนี้ทำให้การใช้กลุ่มแฟ้มร่วมกันเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการบีบอัดและยกเลิกการบีบอัดแฟ้ม (1:18)
แสดงทั้งหมด

เพื่อต้องการบีบอัด (หรือ Zip) แฟ้มหรือโฟลเดอร์

 1. ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบีบอัด

 2. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก โฟลเดอร์ที่บีบอัด

  โฟลเดอร์ที่บีบอัดโฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิก เปลี่ยนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

เมื่อต้องการแยก (หรือ unzip) แฟ้มหรือโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

 1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่บีบอัดที่คุณต้องการแยกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ออก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแยกแฟ้มหรือโฟลเดอร์เดียว ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่บีบอัดเพื่อเปิด จากนั้นให้ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์ที่บีบอัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • เมื่อต้องการแยกเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่บีบอัด ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิก แยกทั้งหมด แล้วทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

 • หากคุณเพิ่มแฟ้มที่เข้ารหัสลับลงในโฟลเดอร์ที่บีบอัด แฟ้มเหล่านั้นจะไม่ถูกเข้ารหัสลับเมื่อมีการแยก ซึ่งอาจทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ตั้งใจได้ ด้วยสาเหตุนี้ คุณจึงควรหลีกเลี่ยงการบีบอัดแฟ้มที่เข้ารหัสลับไว้

 • แฟ้มบางชนิด เช่น รูปภาพ JPEG มีการบีบอัดในระดับสูงอยู่แล้ว ถ้าคุณบีบอัดรูปภาพ JPEG หลายๆ รูปลงในโฟลเดอร์ ขนาดรวมของโฟลเดอร์นั้นจะประมาณเท่าๆ กับขนาดคอลเลกชันเดิมของรูปภาพ ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อส่งทางอีเมล ให้ดูที่ การส่งรูปภาพในอีเมล

 • ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่บีบอัดไว้แล้ว และต้องการเพิ่มแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่ลงในโฟลเดอร์นั้น ให้ลากแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์ที่บีบอัดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่