เหตุใดคอมพิวเตอร์ของฉันจึงไม่สามารถเปิดหรือปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็ว


ถ้าดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์ของคุณปิดระบบได้ช้า (หรือปิดไม่ได้) หรือเริ่มทำงานช้า หรือถ้าไม่ได้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน อาจเป็นไปได้ที่โปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์กำลังรบกวนการตั้งค่าพลังงานของ Windows คุณสามารถใช้ 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' เพื่อลองตรวจหาโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้

เมื่อต้องการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

  1. เปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เครื่องมือขั้นสูง

  3. ใน เครื่องมือขั้นสูง ภายใต้ ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ให้คลิกปัญหาใดๆ ที่แสดงไว้

  4. อ่านข้อมูลในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏเพื่อศึกษาว่าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมใดเป็นสาเหตุของปัญหา

แสดงทั้งหมด

ถ้าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเปิดได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถลองทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • จัดการโปรแกรมที่เรียกใช้เมื่อเริ่มต้น บางโปรแกรมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Windows การเปิดโปรแกรมเหล่านี้พร้อมกันเป็นจำนวนมากสามารถ ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง เมื่อต้องการปิดใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ไม่ให้เริ่มต้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้ใช้ Windows Defender สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การหยุดโปรแกรมไม่ให้ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน

  • ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมกับผู้ผลิต โปรแกรมรุ่นใหม่กว่าอาจรวมการแก้ปัญหาไว้ด้วย

ถ้าโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณปิดอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถลองทำงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • ปิดโปรแกรมก่อนที่จะปิดเครื่อง อาจเป็นไปได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ให้ลองปิดโปรแกรม ก่อนที่จะปิดระบบ Windows ให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณปิดอย่างถูกต้องหรือไม่

  • ตรวจสอบการปรับปรุงโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมกับผู้ผลิต โปรแกรมรุ่นใหม่กว่าอาจรวมการแก้ปัญหาไว้ด้วย

ถ้าตัวเลือกเหล่านี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ โปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอาจเข้ากันไม่ได้กับ Windows ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ด้วยตัวเองและคุณไม่ต้องใช้อีกต่อไป ให้ลองเอาอุปกรณ์ออก หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่