การเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลง หรืออุปกรณ์เสียงชนิดอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ


คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา หรืออุปกรณ์เสียงอื่นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการใช้หัวต่อทางด้านหน้า ด้านหลังหรือด้านข้างของคอมพิวเตอร์ของคุณ หัวต่อเหล่านี้เชื่อมต่อโดยตรงกับการ์ดเสียงหรือตัวประมวลผลเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่มีหัวต่อสัญญาณเข้าอย่างน้อยหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์เสียงอื่น และมีหัวต่อสัญญาณออกหนึ่งช่องเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง โดยปกติหัวต่อเหล่านี้จะอยู่ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจำนวนมากจะมีหัวต่อไมโครโฟน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์

แล็ปท็อปส่วนใหญ่ไม่มีหัวต่อสัญญาณเข้าหรือหัวต่อสัญญาณออก แต่ปกติจะมีหัวต่อไมโครโฟนและหูฟังอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านข้างของแล็ปท็อป

รูปภาพของหัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า หัวต่อสัญญาณออก
หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสียงที่คุณเสียบเข้ากับหัวต่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อไม่ได้ปิดเสียงไว้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลง หรืออุปกรณ์เสียงอื่นเข้ากับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ

หลังจากต่อเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์เสียงอื่นเข้ากับหัวต่อสัญญาณเข้าและเปิดอุปกรณ์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ การบันทึก คลิก สัญญาณเข้า แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ระดับ และตรวจสอบว่าปุ่ม ปิดเสียง เป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่ปิด ถ้าปุ่มเป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดเสียงสำหรับการเชื่อมต่อนี้ แล้วคลิก นำไปใช้
 4. คลิกแท็บ ฟัง คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ฟังจากอุปกรณ์นี้ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิดระดับเสียงบนอุปกรณ์

 • คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสัญญาณเข้าบนแท็บ ระดับ เลือกแถบเลื่อนภายใต้ สัญญาณเข้า ลากไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์เสียงอื่นกับแล็ปท็อปของคุณ

ถ้าแล็ปท็อปของคุณมีหัวต่อสัญญาณเข้า ให้ทำตามคำแนะนำทางด้านบนเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์เสียงอื่นกับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ คุณต้องต่อเข้ากับหัวต่อไมโครโฟน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ การบันทึก คลิก ไมโครโฟน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ฟัง คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ฟังจากอุปกรณ์นี้ แล้วคลิก นำไปใช้

 4. คลิกแท็บ ระดับ และตรวจสอบว่าปุ่ม ปิดเสียง เป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่ปิด ถ้าปุ่มเป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดเสียงสำหรับการเชื่อมต่อนี้ แล้วคลิก นำไปใช้
 5. ลองเล่นเพลงหรือเสียงต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อทดสอบระดับเสียงที่ออกจากลำโพงคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกแถบเลื่อนภายใต้ ไมโครโฟน ลากไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงของคุณ แล้วคลิก ตกลง นอกจากนี้คุณอาจต้องการปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณได้ยินเสียงรบกวนออกจากลำโพงของคุณ ให้ลองลดระดับเสียงทั้งที่เครื่องเล่นเพลงและในแท็บ ระดับ หัวต่อไมโครโฟนได้รับการออกแบบเพื่อรับเสียงจากไมโครโฟน ซึ่งต่างจากเสียงที่ออกจากเครื่องเล่นเพลง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากคุณเสียบไมโครโฟนเข้ากับหัวต่อไมโครโฟนบนคอมพิวเตอร์ของคุณและทำการเปิด (ถ้าไมโครโฟนมีปุ่มเปิด) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิด 'เสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เสียง แล้วคลิก เสียง

 2. คลิกแท็บ การบันทึก คลิก ไมโครโฟน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ระดับ และตรวจสอบว่าปุ่ม ปิดเสียง เป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่ปิด ถ้าปุ่มเป็นดังนี้ รูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' ที่เปิด ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดเสียงสำหรับการเชื่อมต่อนี้ แล้วคลิก นำไปใช้
 4. (ทางเลือก) เมื่อต้องการฟังเสียงไมโครโฟนผ่านทางลำโพงหรือหูฟังให้คลิกแท็บ ฟัง คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ฟังจากอุปกรณ์นี้ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสัญญาณเข้าบนแท็บ ระดับ เลือกแถบเลื่อนภายใต้ สัญญาณเข้า ลากไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงของคุณ แล้วคลิก ตกลง ให้ลองทำดังนี้ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากไมโครโฟนของคุณ

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติไมโครโฟน'
  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติไมโครโฟน' แสดงเสียงเปิดอยู่

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้คุณสามารถต่อเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาเข้ากับ Universal Serial Bus (USB) พอร์ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณแทนการต่อโดยตรงกับการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณทำดังนี้แทนการต่ออุปกรณ์เข้ากับหัวต่อ Windows จะพยายามระบุอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมควบคุมให้กับอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเพลงหรือซอฟต์แวร์อื่นในการซิงค์เพลงกับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การซิงค์เพลง รูปภาพ ที่ติดต่อ และปฏิทินกับอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่