การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโดเมน


โดเมน คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีการบริหารจัดการเป็นหน่วยเดียวโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ร่วมกัน แต่ละโดเมนจะมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน โดยปกติแล้ว โดเมนมักจะใช้สำหรับเครือข่ายในสถานที่ทำงาน เมื่อต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยังโดเมน คุณจำเป็นต้องทราบชื่อโดเมนและมีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องบนโดเมนดังกล่าว

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เปลี่ยน หรือ คลิก รหัสเครือข่าย เพื่อใช้ 'ตัวช่วยสร้างเข้าร่วมโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป' เพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมต่อโดเมนและสร้างบัญชีผู้ใช้โดเมนบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้ สมาชิกของ ให้คลิก โดเมน

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน'
  กล่องโต้ตอบ 'การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน'
 5. พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วคลิก ตกลง

  ระบบจะขอให้คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโดเมน

  เมื่อคุณเข้าร่วมโดเมนสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณจำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของ เวิร์กกรุ๊ป อยู่ ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมโดเมน คอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับการเอาออกจากเวิร์กกรุ๊ปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่