การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวีเมื่อต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี พอร์ต ส่งออกซึ่งตรงกับพอร์ตรับเข้าของทีวีของคุณ

ภาพประกอบการเชื่อมต่อ VGA, DVI, คอมโพสิตวิดีโอ, S-Video, HDMI และคอมโพเนนต์วิดีโอ
แสดงทั้งหมด

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีถ้าคุณมี HDTV

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องจะมีพอร์ตส่งออก คุณจึงสามารถใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ โทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) ได้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีพอร์ตส่งออกแบบ VGA (การใช้สายเคเบิล VGA จึงเป็นเรื่องปกติ) คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีพอร์ต Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) หรือพอร์ตวิดีโอคอมโพเนนต์ ทั้งหมดนี้ใช้สายเคเบิลที่ต่างกัน

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงวิธีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตส่งออกชนิดนี้
คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานกับพอร์ตรับเข้าของทีวีชนิดนี้ได้
การใช้สายเคเบิลชนิดนี้

HDMI

HDMI

HDMI กับ HDMI

DVI

DVI หรือ HDMI

DVI กับ DVI หรือ DVI กับ HDMI

VGA

VGA

VGA กับ VGA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ HDTV: คำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณมีทีวีความละเอียดมาตรฐาน

ทีวีความละเอียดมาตรฐานส่วนใหญ่รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อสายวิดีโอคอมโพสิตหรือ S-Video เท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการเชื่อมต่อนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวีได้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อทั้งสองชนิดนี้จะส่งผลให้จอแสดงผลไม่คมชัดเท่ากับจอแสดงผล HDTV หรือจากจอภาพคอมพิวเตอร์มาตรฐาน

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับทีวีความละเอียดมาตรฐาน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตส่งออกชนิดนี้
คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานกับพอร์ตรับเข้าของทีวีชนิดนี้ได้
การใช้สายเคเบิลชนิดนี้

วิดีโอคอมโพสิต

วิดีโอคอมโพสิต

วิดีโอคอมโพสิตกับวิดีโอคอมโพสิต

S-Video

S-Video

S-Video กับ S-Video

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี

หลังจากมีสายเคเบิลที่เหมาะสมแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี

  1. ปิดคอมพิวเตอร์และวางที่ตำแหน่งใกล้กับทีวี ถอดจอภาพออก แต่ต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ไว้ตามเดิม

  2. ต่อสายเคเบิลวิดีโอที่เหมาะสมจากพอร์ตส่งออกของคอมพิวเตอร์กับทีวี

  3. เปิดทีวีและตั้งพอร์ตรับสัญญาณที่ตรงกับพอร์ตส่งออกของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องอ่านคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับทีวีของคุณเพื่อดูขั้นตอนการดำเนินการนี้

  4. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

    คุณจะเห็นคำว่า Windows แสดงขึ้นบนทีวี ถ้าหน้าจอขยายมากเกินไป หรือมีบางส่วนเหมือนถูกตัดออกไป คุณอาจต้องปรับ ความละเอียดของหน้าจอ ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับการแสดงผลให้ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

    ถ้าคุณไม่เห็น Windows บนทีวีของคุณ คุณอาจต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพของคุณอีกครั้ง และปรับความละเอียดของหน้าจอก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ

หมายเหตุ

  • สายเคเบิลสำหรับ VGA, DVI และวิดีโอคอมโพเนนต์ ไม่รองรับสัญญาณเสียง แต่สายเคเบิล HDMI รองรับสัญญาณเสียงได้ แต่มี การ์ดแสดงผล ที่ใช้งาน HDMI ได้เพียงบางรุ่นที่รองรับสัญญาณเสียงได้ ถ้า HDTV ของคุณมีช่องเสียง คุณอาจเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงแยกต่างหากจาก การ์ดเสียง ของคอมพิวเตอร์กับทีวีโดยตรง หรืออาจต้องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับอุปกรณ์อื่น เช่น ลำโพงคอมพิวเตอร์ภายนอกหรือระบบเครื่องเสียงภายในบ้านของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดเสียง ให้ดูที่ การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอในแบบที่คุณต้องการ คุณอาจต้องติดตั้ง การ์ดแสดงผล ตัวใหม่ที่มีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมต้องการความช่วยเหลือหรือไม่