เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และฮาร์ดแวร์บางอย่าง ดังนี้

 • ISP: ISP คือบริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคุณ คุณลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ ISP เช่นเดียวกับที่คุณทำสำหรับบริการโทรศัพท์หรือสาธารณูปโภค โดยปกติแล้ว ISP จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ (สำหรับการเชื่อมต่อแบบ DSL หรือแบบใยแก้วนำแสง) หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ (สำหรับการเชื่อมต่อแบบเคเบิลหรือดาวเทียม)

 • ฮาร์ดแวร์: สำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ เช่น DSL ใยแก้วนำแสง หรือเคเบิล คุณจะต้องมีโมเด็มแบบบรอดแบนด์ ซึ่งอาจรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เริ่มต้นจาก ISP ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบรอดแบนด์ หรือคุณอาจต้องเช่าหรือซื้อโมเด็มแยกต่างถ้า ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันจากพีซีหลายเครื่องโดยใช้เครือข่ายในบ้าน คุณจำเป็นต้องใช้เราเตอร์ (บางครั้งโมเด็มและเราเตอร์จะถูกรวมไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน)

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่อโดยใช้บรอดแบนด์

เมื่อคุณมี ISP และได้เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ของคุณตามคำแนะนำของ ISP แล้ว คุณก็อาจพร้อมแล้วสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการทดสอบ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และลองเยี่ยมชมเว็บไซต์ ถ้าเว็บไซต์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

โปรดดู เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ้าคุณยังคงพบปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อโดยใช้บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ด้วยเทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (เรียกว่าเทคโนโลยีเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย หรือ WWAN) ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายแบบผ่านสายหรือไร้สายในรูปแบบปกติได้ เมื่อต้องการใช้บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ คุณจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ (แบบในตัวหรือภายนอก) ที่ใช้งานได้กับบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีแผนบริการข้อมูลกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือในครั้งแรก

 1. เปิดใช้งาน Subscriber Identity Module (SIM) และบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับ SIM ดังกล่าว ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่คุณ

 2. ถ้าคุณมีอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบเข้ากับพีซีอย่างถูกต้องแล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต และตรวจดูว่าได้เปิดสวิตช์ระบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว สวิตช์ระบบไร้สายมักจะอยู่บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังของแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต

 3. ดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 4. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องใส่สตริงการเข้าถึงหรือ APN ที่จะช่วยในการระบุเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ สตริงการเข้าถึง (สำหรับอุปกรณ์ CDMA) หรือ APN (สำหรับอุปกรณ์ GSM) ควรจะรวมอยู่ในข้อมูลที่มาพร้อมกับ Subscriber Identity Module (SIM) หรือการสมัครใช้งานของคุณ

 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 6. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้เลือกหรือใส่ชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) หรือสตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชนิดของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ (คุณสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในข้อมูลที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ) คุณอาจซื้อแผนใช้บริการจากผู้ให้บริการบนหน้าจอนี้ได้เช่นกัน

 7. แตะหรือคลิก ถัดไป

หมายเหตุ

 • ถ้า SIM ของคุณถูกล็อก PIN เริ่มต้นจะถูกตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เมื่ออุปกรณ์ถูกล็อก คุณจะไม่สามารถใช้งานได้ และคุณจำเป็นต้องใช้ PIN ในการปลดล็อก ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาพร้อมกับ SIM หรือการสมัครใช้งานของคุณ

 • การใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งจะทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อกจนกว่าคุณจะได้รับคีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (PUK) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่เมื่อตอนที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบล็อก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ของคุณนั้นจะสิ้นสุดลง

 • ถ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (หลังจากตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณแล้ว)

 1. ดูรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

 2. แตะหรือคลิกชื่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติโพรไฟล์

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติโพรไฟล์การเชื่อมต่อ เช่น การตั้งค่าชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) สตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. เปลี่ยนชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN) หรือสตริงการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามที่ต้องการ (คุณสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในข้อมูลที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์หรือบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ)

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเลือกเครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

 3. แตะหรือคลิก สแกน

 4. เมื่อต้องการให้ Windows สามารถเลือกเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือก เลือกโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) หรือเมื่อต้องการเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง ให้เลือกชื่อเครือข่ายจากรายการ แล้วแตะหรือคลิก ลงทะเบียน

  หมายเหตุ

  • คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมถ้าอนุญาตให้มีการใช้งานข้ามเขตได้

  • ถ้า Windows ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณระบุได้ ระบบจะเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่