การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'เมื่อใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' คุณจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ Windows ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โปรแกรม แฟ้ม และทรัพยากรเครือข่ายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เหมือนกับนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต้องเปิดอยู่ มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ต้องเปิดใช้งาน 'เดสก์ท็อประยะไกล' คุณต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล (ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต) และคุณต้องมีสิทธิในการเชื่อมต่อด้วย สำหรับสิทธิในการเชื่อมต่อ คุณต้องมีชื่ออยู่ในรายการผู้ใช้ ก่อนที่คุณจะเริ่มการเชื่อมต่อ ขอแนะนำให้ค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณจะเชื่อมต่อด้วยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลสามารถดำเนินการผ่านไฟร์วอลล์ได้

ถ้าบัญชีผู้่ใช้ของคุณไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ คุณจะต้องเพิ่มรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถเริ่มการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดของ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด หรือ โปรแกรม จากนั้นคลิก เบ็ดเตล็ด เมื่อต้องการเปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' อย่างรวดเร็ว ให้เปิดเมนู 'เริ่ม' แล้วพิมพ์คำว่า mstsc ลงในกล่องค้นหา

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N หรือ Windows Vista Home Premium แต่คุณสามารถเชื่อมต่อจาก Windows Vista รุ่นต่างๆ เหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นอื่นได้

 • ทั้งนี้ คุณไม่สามารถใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Home Edition ได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. คลิก การตั้งค่าระยะไกล แล้วเลือกตัวเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกภายใต้ "เดสก์ท็อประยะไกล" ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก เลือกผู้ใช้ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ บัญชีผู้ใช้ปัจจุบันของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ใช้ระยะไกลโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถข้ามสองขั้นตอนถัดไปนี้ได้

 4. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหา ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา

  • ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไป แล้วคลิก ตกลง

  ชื่อจะปรากฏในรายการผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบ 'ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล'

เมื่อต้องการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 1. ในคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ
 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป คุณสามารถค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโดเมน

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณยังสามารถบอกชื่อคอมพิวเตอร์ให้คุณได้ด้วย

เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ผ่าน 'ไฟร์วอลล์ Windows'

ถ้าคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อ อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวในพีซีที่ใช้ Windows Vista มีดังนี้ ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' (โดยปกติคือ 3389) เปิดอยู่

 1. ในคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. เลือก คุณสมบัติ ในเมนูบริบท

 3. คลิก ศูนย์การรักษาความปลอดภัย ในบานหน้าต่างด้านขวา

 4. คลิก การตั้งค่าไฟร์วอลล์

 5. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แล้วเลือกกล่องที่อยู่ติดกับ เดสก์ท็อประยะไกล

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณจะต้องมีรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้

 1. คลิก เริ่ม แล้วเลือก แผงควบคุม

 2. คลิกสองครั้งที่ บัญชีผู้ใช้

 3. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน Windows ของคุณ ภายใต้ บัญชีผู้ใช้

 4. คลิก สร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการเริ่ม 'เดสก์ท็อประยะไกล' บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการทำงาน

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories แล้วคลิก Remote Desktop Connection

 2. ใน คอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย แล้วคลิก เชื่อมต่อ (คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ IPแทนชื่อคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันถ้าต้องการ)