ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้ดูก่อน

อ่านบทความและดูวิดีโอที่ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ถามคำถามหรืออ่านคำตอบในฟอรั่ม Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

หากพีซีของคุณมี Windows ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง ผู้ผลิตพีซีจะต้องรับผิดชอบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Windows ด้วย

หากคุณซื้อ Windows มาติดตั้งบนพีซีเอง Microsoft จะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการดังกล่าว ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท