การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ FAT32


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มการแปลง กรุณาสังเกตว่าระบบแฟ้ม FAT32 มีข้อจำกัดด้านขนาด คุณไม่สามารถสร้างพาร์ติชัน FAT32 ที่มากกว่า 32 กิกะไบต์ (GB) ได้ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเก็บแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 GB บนพาร์ติชัน FAT32 ได้ ถ้าพาร์ติชันที่คุณต้องการฟอร์แมตมีขนาดใหญ่กว่า 32 GB การฟอร์แมตแบบ NTFS อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ NTFS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์แมตทั่วไป ให้ดูที่ การฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ์: คำถามที่ถามบ่อย

คำเตือน

 • การแปลงพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์หรือ ไดรฟ์ข้อมูล จาก NTFS เป็น FAT32 จำเป็นที่คุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันดังกล่าวใหม่ ซึ่งจะลบข้อมูลใดๆ บนพาร์ติชันนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะเริ่มการแปลง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการกำหนดชนิดของระบบแฟ้มที่พาร์ติชันใช้อยู่

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. ภายใต้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ระบบแฟ้มที่ไดรฟ์นั้นใช้อยู่จะแสดงรายการอยู่บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ระบบแฟ้ม

เมื่อต้องการฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ด้วย FAT32

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณต้องการฟอร์แมต แล้วคลิก ฟอร์แมต

 4. ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์แมต ภายใต้ ระบบแฟ้ม ให้คลิก FAT32 แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้ง

  หมายเหตุ

  • ถ้าพาร์ติชันที่คุณต้องการฟอร์แมตมีขนาดใหญ่กว่า 32 GB จะมองไม่เห็นตัวเลือก FAT32ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่