คุกกี้: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้

แสดงทั้งหมด

คุกกี้มีไว้เพื่อใช้ทำอะไร

เว็บไซต์จะใช้คุกกี้เพื่อเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์จำนวนมากยังใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันระหว่างส่วนต่างๆ ของไซต์ อาทิเช่น ตะกร้าช้อปปิ้ง หรือเพจแบบกำหนดเอง ด้วยเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ คุกกี้สามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณได้โดยการเปิดทางให้ไซต์เรียนรู้การกำหนดลักษณะของคุณ หรืออนุญาตให้คุณข้ามขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่คุณไปยังเว็บไซต์นั้น อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางตัว เช่น กลุ่มที่ถูกบันทึกโดยแบนเนอร์โฆษณา อาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเสี่ยงโดยการติดตามไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

ฉันสามารถบล็อกคุกกี้ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถบล็อกหรือยอมให้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ทั้งหมด หรือเลือกว่าคุกกี้ใดของเว็บไซต์ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การบล็อกหรือการยอมให้ใช้คุกกี้

ฉันควรจะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือไม่

ไม่จำเป็น การบล็อกคุกกี้ทั้งหมดสามารถช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณได้ แต่อาจจะจำกัดประสบการณ์ของคุณในบางเว็บไซต์ ควรเลือกดูว่าเว็บไซต์ใดที่คุณควรจะอนุญาตให้ใช้คุกกี้ได้ คุณสามารถเริ่มได้โดยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด แล้วยอมให้คุกกี้ทำงานตามที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ

ฉันจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

เมื่อต้องการลบคุกกี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้ แล้วคลิก ลบ ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกอื่นใดๆ ที่คุณต้องการลบเช่นกัน ถ้าคุณต้องการเก็บคุกกี้สำหรับรายการโปรดที่บันทึกของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด

หมายเหตุ

  • การลบคุกกี้ทั้งหมดอาจทำให้บางเว็บเพจทำงานไม่ถูกต้อง

คุกกี้ชั่วคราวคืออะไร

คุกกี้ ชั่วคราว (หรือคุกกี้ของ เซสชัน) จะถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณปิด Internet Explorer เว็บไซต์ใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว เช่น รายการในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ

คุกกี้ที่อยู่ถาวรคืออะไร

คุกกี้ ที่อยู่ถาวร (หรือคุกกี้ ที่บันทึกไว้) จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณปิด Internet Explorer แล้ว เว็บไซต์ใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่คุณไปยังไซต์บางไซต์ คุกกี้ที่อยู่ถาวรสามารถคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้หลายวัน หลายเดือน หรือกระทั่งหลายปี

คุกกี้จาก Microsoft

คุกกี้ จาก Microsoft มาจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่และสามารถเป็นได้ทั้งคุกกี้ที่อยู่ถาวรหรือคุกกี้ชั่วคราวก็ได้ เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บข้อมูลที่จะนำมาใช้ในคราวถัดไปที่คุณไปยังไซต์นั้น

คุกกี้จากที่อื่นคืออะไร

คุกกี้ จากที่อื่น มาจากโฆษณาของเว็บไซต์อื่น (เช่น ป้ายโฆษณาแบบผุดขึ้น หรือแบนเนอร์โฆษณา) บนเว็บไซต์ที่คุณดูอยู่ เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่