แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหาย

แสดงทั้งหมด

แฟ้มที่เสียหายคืออะไร

แฟ้มที่เสียหายคือแฟ้มที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอีกต่อไป แฟ้มลักษณะนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่แฟ้มที่คุณใช้งานเป็นประจำ (เช่น รูปภาพที่นำเข้ามาจากกล้องดิจิทัล) ไปจนถึงแฟ้มระบบ หรือแฟ้มโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อพบแฟ้มที่เสียหาย

แฟ้มที่เสียหายส่วนใหญ่จะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และคุณควรลบหรือแทนที่แฟ้มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีคุณสามารถใช้โปรแกรมเพื่อซ่อมแซมแฟ้มที่เสียหาย (หรืออย่างน้อยกู้ข้อมูลบางส่วนภายในแฟ้ม) ได้ โปรแกรมชนิดนี้บางโปรแกรม จะสามารถหาได้จากเว็บ

ถ้าแฟ้มที่เสียหายเป็นแฟ้มระบบหรือแฟ้มโปรแกรม คุณสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ ถ้ามีการรายงานว่ามีแฟ้มที่เสีย Windows อาจซ่อมแซมแฟ้มนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจสอบข้อผิดพลาดในไดรฟ์

ถ้าฉันไม่สามารถแก้ไขแฟ้มที่เสียหายได้ ฉันควรทำอย่างไร

ให้ลบแฟ้มนั้น หรือถ้าคุณได้สำรองข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์คุณไว้ก่อนหน้านี้ ให้ลองเรียกข้อมูลแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้เพื่อมาแทนที่แฟ้มที่เสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกข้อมูลแฟ้มรุ่นก่อนหน้า ให้ดูที่ แฟ้มรุ่นก่อนหน้า: คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าแฟ้มที่เสียหายเป็นแฟ้มโปรแกรมหรือแฟ้มระบบที่สำคัญ คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มที่เสียหายใหม่

ฉันจะป้องกันแฟ้มไม่ให้เสียหายได้อย่างไร

เป็นเรื่องยากที่แฟ้มจะเกิดความเสียหาย สาเหตุโดยทั่วไปคือ เกิดความผิดพลาดบางอย่างในขณะที่กำลังบันทึกแฟ้ม ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่บันทึกแฟ้มอาจหยุดทำงาน หรือคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตัดไฟขณะกำลังบันทึกแฟ้ม

คุณสามารถลดโอกาสในการเกิดแฟ้มที่เสียหายได้ด้วยการป้องกันกำลังไฟของคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวป้องกันกระแสไฟเกิน หรือใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

นอกจากนี้ คุณควรปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ เนื่องจากจะเป็นการบังคับให้ Windows ปิดระบบอย่างกระทันหัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องต้องการความช่วยเหลือหรือไม่