การสร้างหรือเปลี่ยนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player


รายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player เป็นชนิดรายการที่จะเล่นซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณได้ระบุไว้ นอกจากนี้ รายการจะปรับปรุงตัวเองทุกครั้งที่คุณเปิด ตัวอย่างเช่น ถ้ามีศิลปินบางคนที่คุณชอบฟัง คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มเพลงใหม่ของศิลปินคนดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติเมื่อเพลงปรากฎในไลบรารีของ Player คุณสามารถใช้รายการที่จะเล่นอัตโนมัติเพื่อเล่นเพลงรวมกันในไลบรารีของ Player ของคุณ เขียนรายการที่จัดกลุ่มไว้ลงซีดี หรือซิงค์ไปยังอุปกรณ์แบบพกพาได้ คุณสามารถสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติของคุณเองและรายการที่จะเล่นปกติในไลบรารีของ Player

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นปกติ ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player (1:45)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

รายการที่จะเล่นอัตโนมัติช่วยให้คุณค้นหา จัดระเบียบ และเล่นเฉพาะเพลงที่คุณต้องการฟังได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารี Player ให้คลิกลูกศร รูปภาพของลูกศร 'สร้างรายการที่จะเล่น'  ด้านขวาของ สร้างรายการที่จะเล่น แล้วคลิก สร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ
 3. ในกล่อง ชื่อรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ให้พิมพ์ชื่อรายการที่จะเล่น

 4. เลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีตั้งค่ารายการที่จะเล่นอัตโนมัติที่เก็บเพลงที่คุณได้จัดอันดับไว้ 4 หรือ 5 ดาว

  • ในรายการเกณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี เพลงในไลบรารีของฉัน แสดงอยู่

  • คลิก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเกณฑ์ แล้วคลิก อันดับของฉัน

   Player จะเพิ่ม อย่างน้อย 4 ดาว โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเล่นรายการที่จะเล่นนี้ เพลงที่คุณได้จัดอันดับไว้ 4 ดาวหรือสูงกว่านั้น จะรวมอยู่ในรายการที่จะเล่น

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเอารายการในรายการเกณฑ์ออก ให้คลิกที่รายการนั้น คลิก เอาออก แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้คลิกขวาที่รายการที่จะเล่นอัตโนมัติ รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก แก้ไข

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติเป็นรายการที่จะเล่นปกติ

เนื้อหาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติจะมีการปรับปรุงทุกครั้งที่คุณเปิดรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ถ้าต้องการเก็บชุดเนื้อหาปัจจุบันในรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกสำเนาของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกมุมมอง รายการที่จะเล่น

 3. ถ้าแท็บ เล่น ในบานหน้าต่างรายการไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกแท็บ เล่น ถ้ามีรายการอยู่ในบานหน้าต่างรายการแล้ว คุณสามารถเอารายการเหล่านั้นออกได้ด้วยการคลิก ล้างรายการ

 4. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้คลิกขวาที่รายการที่จะเล่นอัตโนมัติ รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ที่คุณต้องการบันทึก ชี้ไปที่ เพิ่มลงใน แล้วคลิก รายการที่จะเล่น
 5. ในบานหน้าต่างรายการ ให้คลิก บันทึกรายการ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น แล้วกด Enterต้องการความช่วยเหลือหรือไม่