การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player


รายการที่จะเล่นคือรายชื่อรายการสื่อดิจิทัลที่คุณสร้างและบันทึกด้วยตนเอง รายการที่จะเล่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการจะฟังหรือดูบ่อยๆ คุณยังสามารถใช้รายการที่จะเล่นเพื่อจัดกลุ่มรายการที่คุณต้องการเขียนลงซีดีหรือซิงค์กับอุปกรณ์แบบพกพาได้ รายการที่จะเล่นใน Windows Media Player มีสองชนิด คือ รายการที่จะเล่นอัตโนมัติและรายการที่จะเล่นปกติ

รายการที่จะเล่นอัตโนมัติคือรายการที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติตามเพลงที่อยู่ในไลบรารีของ Player และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลสื่อบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนรายการที่จะเล่นอัตโนมัติใน Windows Media Player รายการที่จะเล่นปกติเป็นรายการที่บันทึกไว้ ประกอบด้วยแฟ้มสื่อดิจิทัลอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม รวมทั้งเพลง วิดีโอ หรือรูปภาพต่างๆ รวมกันในไลบรารีของ Player

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player (1:46)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างรายการที่จะเล่นปกติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เล่น เพื่อเปิดบานหน้าต่างรายการ ถ้ายังไม่เปิด

  ถ้าคุณจำเป็นต้องล้างบานหน้าต่างรายการก่อนที่จะสร้างรายการที่จะเล่นของคุณ ให้คลิก ล้างรายการ

 3. ลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการเพื่อเพิ่มรายการเหล่านั้นไปยังรายการที่จะเล่นใหม่

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะเลือก

 4. เมื่อต้องการจัดเรียงรายการใหม่ ให้ลากรายการขึ้นหรือลงในบานหน้าต่างรายการ

 5. เมื่อต้องการบันทึกรายการ ให้คลิก บันทึกรายการ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ พิมพ์ชื่อของรายการที่จะเล่น แล้วกด Enter

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว จะบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยส่วนขยาย .wpl ในโฟลเดอร์รายการที่จะเล่น ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์บันทึกเริ่มต้นของไลบรารีเพลงของคุณ คุณสามารถบันทึกรายการที่จะเล่นด้วยส่วนขยาย .m3u หรือ .asx ได้เช่นกัน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกรายการรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกรายการ' คลิก บันทึกรายการเป็น แล้วเปลี่ยนส่วนขยายในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นชนิด หลังจากที่คุณบันทึกรายการที่จะเล่น จะมีการเพิ่มรายการดังกล่าวไปยังประเภทรายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่างนำทาง
  ถ้าต้องการเล่นรายการที่จะเล่นในบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น'
 6. เมื่อต้องการเข้าถึงรายการที่จะเล่นในอนาคต ให้คลิกสองครั้งที่มุมมอง รายการที่จะเล่น ในบานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกลูกศรถัดจาก รายการที่จะเล่น เพื่อขยายมุมมอง

เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่จะเล่นปกติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เล่น เพื่อเปิดบานหน้าต่างรายการ ถ้ายังไม่เปิด

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกลูกศรถัดจาก รายการที่จะเล่น เพื่อขยายมุมมอง

 4. คลิกสองครั้งที่รายการที่จะเล่น รูปภาพของไอคอนรายการที่จะเล่นประจำ ที่คุณต้องการแก้ไข เพื่อให้ปรากฎในบานหน้าต่างรายการ
 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอารายการออก ให้คลิกขวาที่รายการในบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

   เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะเลือก

  • เมื่อต้องการจัดเรียงรายการใหม่ ให้ลากรายการขึ้นหรือลงในบานหน้าต่างรายการ

  • เมื่อต้องการสลับรายการทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกรายการรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกรายการ' ที่ส่วนบนของบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิก สลับรายการ
  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้เรียกดูรายการโดยใช้บานหน้าต่างนำทางและบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด แล้วลากรายการไปยังบานหน้าต่างรายการ

 6. เมื่อคุณแก้ไขรายการที่จะเล่นเสร็จ ให้คลิก บันทึกรายการ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น

เมื่อต้องการตั้งค่าให้ข้ามรายการในรายการที่จะเล่น

Player จะติดตามดูว่าคุณให้ข้ามเพลงใดบ้างเมื่อเล่นรายการ เป็นวิธีให้คุณตรวจทานรายการที่จะเล่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น รายการที่บุคคลอื่นหรือบริการสมัครรับฟังเพลงสร้างขึ้น ทำให้รายการเก็บไว้แต่รายการโปรดของคุณเท่านั้น

เมื่อคุณบันทึกรายการที่มีรายการที่ถูกข้ามเป็นรายการที่จะเล่น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าจะเก็บหรือเอารายการที่ถูกข้ามนั้นออกจากรายการที่จะเล่น คุณสามารถปิดใช้งานพร้อมท์นี้ได้ถ้าต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้ Player ไม่เล่นรายการที่ถูกข้ามในระหว่างการเล่นซ้ำได้ด้วย เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว รายการที่ถูกข้ามจะปรากฎเป็นสีจางในบานหน้าต่างรายการ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เล่น เพื่อเปิดบานหน้าต่างรายการ ถ้ายังไม่เปิด

 3. เล่นรายการเพลง

 4. เมื่อต้องการข้ามรายการ ให้คลิกปุ่ม ถัดไปรูปภาพของปุ่ม 'ถัดไป' ในขณะที่กำลังเล่นรายการนั้นอยู่
 5. เมื่อต้องการเอารายการที่ถูกข้ามออกจากรายการที่จะเล่นที่บันทึกไว้ ให้ทำดังนี้

  1. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกรายการรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกรายการ' แล้วคลิก บันทึกรายการเป็น
  2. พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่จะเล่น แล้วคลิก บันทึก

  3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก เอาออกจากรายการที่จะเล่น

 6. (ทางเลือก) ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการข้าม ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกรายการ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ ชี้ไปยัง รายการที่ถูกข้าม แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหยุดรับพร้อมพ์เพื่อเอารายการที่ถูกข้ามออกในขณะกำลังบันทึกรายการที่จะเล่น ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก แสดงพร้อมท์ให้ฉันเอาออกเมื่อบันทึก

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เล่นรายการที่ถูกข้ามในขณะที่เปิดการเล่นซ้ำ ให้คลิก ข้ามระหว่างที่เล่น

  หมายเหตุ

  • ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ถัดจากคำสั่ง แสดงว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้และรายการที่คุณข้ามจะปรากฎเป็นสีจางในบานหน้าต่างรายการ คุณสามารถแก้ไขให้รายการกลับไปเล่นตามปกติได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่รายการในบานหน้าต่างรายการต้องการความช่วยเหลือหรือไม่