การสร้างหรือแก้ไขใบปะหน้าโทรสาร


โทรสารและการสแกนของ Windows ที่มีอยู่ใน Windows รุ่นนี้จะมาพร้อมกับใบปะหน้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสี่แบบ คุณยังสามารถใช้โปรแกรมสร้างใบปะหน้าแบบกำหนดเองของคุณได้

เหตุใดจึงส่งใบปะหน้า

 • เมื่อต้องการอธิบายว่าคุณเป็นใครและเหตุใดคุณกำลังส่งโทรสาร

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับที่คุณต้องการเห็นสิ่งที่อยู่ในโทรสาร

 • เมื่อต้องการแสดงลำดับความสำคัญของโทรสาร

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างและแก้ไขใบปะหน้าโทรสาร (2:27)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างใบปะหน้าด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมอง 'โทรสาร' โดยคลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ใบปะหน้า จากนั้นคลิก สร้าง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อที่ใช้กันทั่วไปและกล่องข้อความในใบปะหน้า ให้คลิกเมนู แทรก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ผู้รับ แล้วคลิกชนิดของข้อมูลผู้รับที่คุณต้องการให้ใบปะหน้าแสดง

  • คลิก ผู้ส่ง แล้วคลิกชนิดของข้อมูลผู้ส่งที่คุณต้องการให้ใบปะหน้าแสดง

  • คลิก ข้อความ แล้วคลิกชนิดของข้อมูลข้อความที่คุณต้องการให้ใบปะหน้าแสดง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้คลิกปุ่ม ข้อความรูปภาพของปุ่ม 'ข้อความ' บนแถบเครื่องมือ แล้วลากตัวชี้ของคุณเพื่อวาดกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ใบปะหน้าแสดง (ตัวอย่างเช่น ชื่อบริษัทหรือที่อยู่อีเมลของคุณ)
 6. เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง ให้คลิกปุ่มรูปร่างปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนแถบเครื่องมือ แล้วคลิกพื้นที่ในใบปะหน้าที่คุณต้องการแสดงรูปร่างนั้น จากนั้นลากตัวชี้ของคุณ จนกระทั่งได้รูปร่างตามขนาดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้รูปร่างเพื่อแยกกล่องข้อความไว้ต่างหาก

 7. เมื่อต้องการเพิ่มโลโก้บริษัทหรือรูปอื่น ให้คัดลอกและวางรูปนั้นในพื้นที่ว่าง

 8. จัดเรียงกล่องข้อความตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ

 9. เมื่อต้องการดูว่าใบปะหน้าของคุณจะมีลักษณะอย่างไรในการพิมพ์ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (เมื่อคุณดำเนินการเสร็จพร้อมกับมีการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก ปิด)

 10. ถ้าคุณพอใจกับผลลัพธ์ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก ใส่ชื่อแฟ้มสำหรับใบปะหน้าใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

เมื่อต้องการแก้ไขใบปะหน้าโทรสารและการสแกนของ Windows

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมอง 'โทรสาร' โดยคลิก โทรสาร ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ใบปะหน้า

 4. เลือกใบปะหน้าที่จะแก้ไข แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงใบปะหน้าถ้าจำเป็น

 6. เมื่อคุณแก้ไขหน้าแล้ว ให้ดูว่าจะมีลักษณะอย่างไรด้วยการคลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (เมื่อคุณดำเนินการเสร็จพร้อมกับมีการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก ปิด)

 7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

คุณยังสามารถใช้โทรสารและการสแกนของ Windows กับใบปะหน้าที่สร้างโดยโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Word เพียงคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก เอกสาร คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ โทรสาร แล้วคัดลอกแฟ้มใบปะหน้าที่คุณสร้างลงในแฟ้ม ใบปะหน้าส่วนบุคคล


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่