การสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

เมื่อต้องการสร้าง พาร์ติชัน หรือ ไดรฟ์ข้อมูล (คำสองคำนี้มักจะใช้แทนกันได้) บนฮาร์ดดิสก์ จะต้องมีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร (เนื้อที่ว่าง) บนฮาร์ดดิสก์หรือเนื้อที่ว่างภายใน พาร์ติชันเสริม บนฮาร์ดดิสก์

ถ้าไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร คุณสามารถสร้างขึ้นส่วนหนึ่งได้โดยการลดขนาดพาร์ติชันที่มีอยู่ ลบพาร์ติชัน หรือใช้โปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ โปรดดูที่ส่วน "การฟอร์แมตใหม่คืออะไร" ที่ด้านล่าง

แสดงทั้งหมด

การสร้างและการฟอร์แมตพาร์ติชัน (ไดรฟ์ข้อมูล)

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันบน ดิสก์พื้นฐาน โดยใช้ 'การจัดการดิสก์' ไดรฟ์ข้อมูลสามไดรฟ์แรกที่คุณสร้างจะได้รับการฟอร์แมตเป็นพาร์ติชันหลัก ไดรฟ์ข้อมูลแต่ละไดรฟ์จะได้รับการกำหนดค่าเป็นไดรฟ์แบบลอจิคัลภายในพาร์ติชันเสริม โดยเริ่มจากไดรฟ์ข้อมูลที่สี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พาร์ติชันและไดรฟ์แบบลอจิคัลคืออะไร

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่บริเวณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในฮาร์ดดิสก์ แล้วคลิก สร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา

 4. ใน ตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา ให้คลิก ถัดไป

 5. ให้พิมพ์ขนาดของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการสร้างโดยมีหน่วยเป็นเมกะไบต์ (MB) หรือยอมรับขนาดเริ่มต้นสูงสุด แล้วคลิก ถัดไป

 6. ให้ยอมรับอักษรชื่อไดรฟ์เริ่มต้น หรือเลือกอักษรชื่อไดรฟ์ตัวอื่นเพื่อระบุพาร์ติชัน แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพาร์ติชัน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณไม่ต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลตอนนี้ ให้คลิก อย่าจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลนี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิก ถัดไป

 8. ทบทวนตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

การฟอร์แมตพาร์ติชันที่มีอยู่ (ไดรฟ์ข้อมูล)

คำเตือน

 • การฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลจะทำลายข้อมูลทุกอย่างในพาร์ติชัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลใดๆ ที่ต้องการบันทึกไว้ก่อนที่จะเริ่มฟอร์แมต

 • คุณไม่สามารถฟอร์แมตดิสก์หรือพาร์ติชันซึ่งกำลังใช้งานอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงพาร์ติชันที่มี Windows

 • การฟอร์แมตแบบด่วน คือตัวเลือกการฟอร์แมตที่จะสร้างตารางของแฟ้มใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ได้เขียนทับหรือลบไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวนั้นทั้งหมด การฟอร์แมตแบบด่วนจะเร็วกว่าการฟอร์แมตแบบปกติมาก โดยการฟอร์แมตแบบปกติจะลบข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลออกทั้งหมด

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการฟอร์แมต แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

การฟอร์แมตใหม่คืออะไร

การฟอร์แมตใหม่ หมายถึงการฟอร์แมตฮารด์ดิสก์หรือการแบ่งพาร์ติชันซึ่งเคยถูกฟอร์แมตแล้ว หรือที่มีข้อมูลอยู่ภายใน การฟอร์แมตดิสก์ใหม่จะลบข้อมูลทั้งหมดในดิสก์นั้น

ในอดีต การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่และการติดตั้ง Windows ใหม่เคยเป็นวิธีที่แนะนำในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ร้ายแรง การฟอร์แมตใหม่จะแก้ปัญหาด้วยการลบทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ จากนั้น คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้งโดยใช้แฟ้มหรือดิสก์สำหรับการติดตั้งแบบเดิม แล้วจึงคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น เอกสาร เพลง และรูปภาพจากการสำรองข้อมูลที่คุณได้ทำไว้ล่วงหน้า

ในปัจจุบัน Windows รุ่นนี้มีตัวเลือกการกู้คืนจำนวนมากซึ่งให้ผลไม่ต่างกันมากนัก และเป็นวิธีที่ดีกว่าสำหรับเริ่มต้นแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows สำหรับ "ตัวเลือกการกู้คืนระบบ" การฟอร์แมตใหม่และการติดตั้งใหม่ควรเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ปัญหา หลังจากที่ตัวเลือกการกู้คืนหรือการวินิจฉัยอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ

คุณไม่สามารถฟอร์แมตดิสก์หรือพาร์ติชันใหม่ซึ่งกำลังใช้งานอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงพาร์ติชันที่มี Windows นี่คือคุณลักษณะที่ปลอดภัย เพื่อที่คุณจะไม่สามารถลบ Windows โดยบังเอิญได้ เมื่อต้องการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่และติดตั้ง Windows ใหม่ ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Windows (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเริ่มระบบจาก แผ่นดิสก์การติดตั้ง) ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ แล้วจึงติดตั้ง Windows ใหม่ ขั้นตอนนี้จะลบแฟ้มและโปรแกรมของคุณ ดังนั้น ควรแน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลและแฟ้มโปรแกรมไว้แล้วก่อนที่จะเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows สำหรับ "การติดตั้งและการติดตั้ง Windows ใหม่"