การสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์


เมื่อต้องการสร้างพาร์ติชัน หรือ ไดร์ฟข้อมูล (ทั้งสองคำมักใช้แทนกันได้) บนฮาร์ดดิสก์ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล และจะต้องมีเนื้อที่ดิสก์ที่ยังไม่ได้จัดสรร หรือเนื้อที่ว่างภายในพาร์ติชันเสริมบนฮาร์ดดิสก์

ถ้าไม่มีเนื้อที่ดิสก์ที่ยังไม่ได้จัดสรร คุณสามารถสร้างขึ้นได้บางส่วนด้วยการย่อขนาดพาร์ติชันที่มีอยู่ ลบพาร์ติชัน หรือใช้โปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของฉันใหม่ได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ ให้ดูที่ การฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ์: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชันใหม่ (ไดรฟ์ข้อมูล)

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่บริเวณที่ยังไม่ได้จัดสรรบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วคลิก สร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา

 4. ใน ตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา ให้คลิก ถัดไป

 5. พิมพ์ขนาดของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการสร้างเป็นเมกะไบต์ (MB) หรือยอมรับขนาดเริ่มต้นสูงสุด แล้วคลิก ถัดไป

 6. ยอมรับอักษรไดรฟ์เริ่มต้น หรือเลือกอักษรไดรฟ์ตัวอื่นเพื่อระบุพาร์ติชัน แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์แมตพาร์ติชัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณไม่ต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลเดี๋ยวนี้ ให้คลิก อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลนี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิก ถัดไป

 8. ตรวจทานตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันใหม่บนดิสก์พื้นฐาน สามพาร์ติชันแรกจะได้รับการฟอร์แมตให้เป็นพาร์ติชันหลัก พาร์ติชันแต่ละส่วนจะได้รับการกำหนดค่าเป็นไดรฟ์แบบลอจิคัลภายในพาร์ติชันเสริม โดยเริ่มจากพาร์ติชันที่สี่

การฟอร์แมตพาร์ติชันที่มีอยู่ (ไดรฟ์ข้อมูล)

คำเตือน

 • การฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลจะทำลายข้อมูลทุกอย่างในพาร์ติชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการบันทึกก่อนเริ่มฟอร์แมต

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการฟอร์แมต แล้วคลิก ฟอร์แมต

 4. เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์แมต ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถฟอร์แมตดิสก์หรือพาร์ติชันซึ่งกำลังใช้งานอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงพาร์ติชันที่มี Windows

 • ตัวเลือก ทําการฟอร์แมตอย่างรวดเร็ว จะสร้างตารางของแฟ้มใหม่ แต่ไม่ได้เขียนทับหรือลบไดรฟ์ข้อมูลนั้นทั้งหมด การฟอร์แมตอย่างรวดเร็ว จะเร็วกว่าการฟอร์แมตธรรมดามาก ซึ่งแบบธรรมดาจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในไดร์ฟข้อมูล