การสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม


คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องสร้างทางลัดสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด โดยการเปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มปฏิบัติการของโปรแกรม คลิกขวาที่แฟ้มนั้น แล้วคลิก สร้างทางลัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทางลัดไปยังโปรแกรม ให้ดูที่ การสร้างหรือลบทางลัด

  1. ค้นหาทางลัดของโปรแกรมที่คุณต้องการสร้างแป้นพิมพ์ลัด

  2. คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของทางลัด ให้คลิกแท็บ ทางลัด

  4. คลิกในกล่อง แป้นพิมพ์ลัด แล้วกดแป้นบนแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับ Ctrl+Alt (แป้นพิมพ์ลัดจะเริ่มต้นด้วย Ctrl+Alt โดยอัตโนมัติ) จากนั้นคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่มีแป้นพิมพ์ลัดซึ่งใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่เหมือนกับทางลัดที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ทางลัดของคุณอาจไม่ทำงาน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'แป้นพิมพ์ลัดของ Windows 7' ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ

  • คำว่า ไม่มี จะปรากฏขึ้นในกล่องแป้นพิมพ์ลัดจนกว่าคุณจะกดแป้นใดแป้นหนึ่ง จากนั้นจะถูกแทนที่ด้วย Ctrl+Alt+แป้นที่คุณกด

  • คุณไม่สามารถใช้แป้น Esc, Enter, Tab, Spacebar, PrtScn, Shift หรือ Backspace ในการสร้างแป้นพิมพ์ลัด