การสร้างบริดจ์เครือข่าย


บริดจ์เครือข่าย คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่สองเครือข่ายขึ้นไป เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ คุณสามารถสร้างบริดจ์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ได้เพียงหนึ่งบริดจ์เท่านั้น เพราะบริดจ์เครือข่ายหนึ่งบริดจ์สามารถจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายได้หลายจุด

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. กดแป้น Ctrl ค้างไว้พร้อมกับเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละจุดที่คุณต้องการเพิ่มในบริดจ์

  3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือกไว้หนึ่งจุด แล้วจึงคลิก การเชื่อมต่อแบบบริดจ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

คำเตือน

  • คุณไม่ควรสร้างบริดจ์ระหว่างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เพราะเป็นการสร้างการเชื่อมโยงที่ไม่ได้รับการป้องกันระหว่างเครือข่ายของคุณกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ทุกคนเข้าถึงเครือข่ายของคุณทางอินเทอร์เน็ตได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่