การสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่


ถ้าคุณลืม รหัสผ่านของ Windows คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เมื่อคุณสร้างรหัสผ่าน เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียสิทธิการเข้าถึงแฟ้มและข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ

  • คุณสามารถสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายในเท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารหัสผ่านโดเมนของคุณใหม่ได้

เมื่อต้องการทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องใช้สื่อแบบถอดได้ (USB แฟลชไดรฟ์ หรือฟลอปปีดิสก์)

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (0:59)

เมื่อต้องการสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

  1. ใส่สื่อแบบถอดได้ของคุณ

  2. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดเก็บดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ในที่ที่ปลอดภัย

รหัสบทความ: MSW700045ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่