การสร้างทางลัด (แมป) ไปยังไดรฟ์เครือข่าย


เมื่อคุณสร้างทางลัดไปยังคอมพิวเตอร์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย (หรือเรียกว่า การแมป ไดรฟ์เครือข่าย) คุณสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรือ Windows Explorer ได้โดยไม่ต้องค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เครือข่ายทุกครั้ง

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิก แมปไดรฟ์เครือข่าย

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'แมปไดรฟ์เครือข่าย'
  ในกล่องโต้ตอบ 'แมปไดรฟ์เครือข่าย'
 3. ในรายการ ไดรฟ์ คลิกอักษรไดรฟ์

  คุณสามารถเลือกอักษรไดรฟ์ใดๆ ที่มีอยู่

 4. ในกล่อง โฟลเดอร์ พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์

  เมื่อต้องการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบ

 5. คลิก เสร็จสิ้น

  ในตอนนี้คอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ หรือ แมป ไปยังไดรฟ์เครือข่ายแล้ว

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์หรือไดรฟ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่ออาจปิดอยู่หรือคุณอาจไม่มีสิทธิที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

คุณยังสามารถสร้างทางลัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์หรือไซต์ FTP ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในโฟลเดอร์ แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่มทางลัดไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณ เว็บไซต์ หรือไซต์ FTPต้องการความช่วยเหลือหรือไม่