การปรับแต่งแถบเครื่องมือของ Internet Explorer


Internet Explorer มีแถบเครื่องมือหลายชนิด รวมทั้งแถบเมนู แถบรายการโปรด และแถบคำสั่ง นอกจากนี้ยังมีแถบที่อยู่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ที่อยู่เว็บ และแถบสถานะซึ่งแสดงข้อความ เช่น ความคืบหน้าในการดาวน์โหลดเว็บเพจ แถบเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดสามารถกำหนดเองได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือของ Internet Explorer

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบเมนู แถบรายการโปรด แถบคำสั่ง และแถบสถานะ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นให้คลิกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน

การกำหนดแถบคำสั่งเอง

แถบคำสั่งตั้งอยู่ที่ด้านบนขวาของหน้าต่าง Internet Explorer และเป็นวิธีที่ง่ายดายในการเข้าถึงการตั้งค่าและคุณลักษณะเกือบทั้งหมดใน Internet Explorer คุณสามารถกำหนดปุ่มแถบคำสั่งเองได้เพื่อให้เหมาะกับการกำหนดลักษณะของคุณ

รูปภาพของแถบคำสั่ง
แถบคำสั่งของ Internet Explorer
แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงปุ่มต่างๆ บนแถบคำสั่ง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาคำสั่งออก

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มปุ่ม คลิกปุ่มที่คุณต้องการเพิ่มในรายการ ปุ่มแถบเครื่องมือที่ใช้งานได้ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการเอาปุ่มออก ให้คลิกปุ่มที่คุณต้องการเอาออกในรายการ ปุ่มแถบเครื่องมือปัจจุบัน แล้วคลิก เอาออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงปุ่ม คลิกเลือกปุ่มในรายการ ปุ่มแถบเครื่องมือปัจจุบัน แล้วคลิกเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

  • เมื่อต้องการคืนค่าปุ่มในแถบคำสั่งให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น คลิก ตั้งค่าใหม่

 4. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ปิด

  คุณควรเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที ถ้าคุณเพิ่มปุ่มไว้จำนวนมาก คุณอาจต้องปรับขนาดของแถบคำสั่งเพื่อให้มองเห็นปุ่มทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดแถบคำสั่งด้านล่าง

การแสดงหรือซ่อนข้อความบนปุ่มแถบคำสั่ง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อบนทุกปุ่ม คลิก แสดงป้ายชื่อข้อความทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อบนปุ่มบางปุ่ม คลิก แสดงข้อความที่เลือก

  • เมื่อต้องการปิดไม่ให้แสดงข้อความทั้งหมด คลิก แสดงเฉพาะไอคอน

การทำให้ไอคอนในแถบคำสั่งใหญ่ขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ไอคอน 'แถบคำสั่ง' มีขนาดเล็กเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาใน Internet Explorer ถ้าคุณกำลังใช้หน้าจอที่มีความละเอียดสูง หรือต้องการเห็นไอคอนให้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไอคอนให้เป็นขนาดใหญ่ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก ใช้ไอคอนขนาดใหญ่

  เมื่อต้องการไอคอนขนาดเล็ก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วคลิก ใช้ไอคอนขนาดใหญ่ อีกครั้ง

การปรับขนาดแถบคำสั่ง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง แล้วคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออกจากคำสั่ง (ถ้าไม่มีเครื่องหมายปรากฏอยู่ถัดจากคำสั่ง ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 3. ลากตัวคั่นของแถบคำสั่ง รูปภาพของตัวคั่น 'แถบคำสั่ง' ไปทางซ้ายหรือทางขวา
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่แถบคำสั่ง จากนั้นคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ

เมื่อต้องการย้ายแถบคำสั่ง

คุณสามารถย้ายแถบคำสั่งจากตำแหน่งเริ่มต้นบนแถวแท็บไปยังแถบรายการโปรดหรือไม่ก็แถวของมันเอง การย้ายแถบคำสั่งไปยังแถบรายการโปรดทำให้คุณมีที่ว่างเพื่อเห็นแท็บเพิ่มเติมได้ การย้ายแถบคำสั่งบนแถวของมันเองช่วยให้ค้นหาและคลิกปุ่มของแถบคำสั่งได้ง่ายขึ้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง แล้วคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออกจากคำสั่ง (ถ้าไม่มีเครื่องหมายปรากฏอยู่ถัดจากคำสั่ง ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 3. ย้ายแถบคำสั่งโดยคลิกตัวคั่นของแถบคำสั่ง รูปภาพของตัวคั่น 'แถบคำสั่ง' และลากจากแถวแท็บไปยังแถบรายการโปรดหรือแถวของมันเอง
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่แถบคำสั่ง จากนั้นคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ

การกำหนดแถบรายการโปรดของคุณเอง

แถบรายการโปรดใช้แทนแถบเครื่องมือการเชื่อมโยง ซึ่งปรากฏใน Internet Explorer รุ่นก่อนหน้า สิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์โปรดของคุณได้ในคลิกเดียว รวมทั้งเนื้อหาสรุปและ Web Slice สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการเชื่อมโยง เนื้อหาสรุป และ Web Slice ลงในแถบรายการโปรด ให้ดูที่ การกำหนดแถบรายการโปรดของคุณเอง

แสดงทั้งหมด

การจัดเรียงการเชื่อมโยงบนแถบรายการโปรด

 • เมื่อต้องการจัดเรียงการเชื่อมโยงบนแถบรายการโปรด ให้ลากการเชื่อมโยงเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

การเอาการเชื่อมโยงออกจากแถบรายการโปรด

 • เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงออกจากแถบรายการโปรด ให้คลิกขวาที่การเชื่อมโยงแล้วคลิก ลบ

การย้ายปุ่มรายการโปรดไปยังแถวแท็บ

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง แล้วคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออกจากคำสั่ง (ถ้าไม่มีเครื่องหมายปรากฏอยู่ถัดจากคำสั่ง ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 3. ย้ายปุ่มรายการโปรดโดยคลิกที่ตัวคั่นปุ่มรายการโปรด รูปภาพของตัวคั่นปุ่ม 'รายการโปรด' และลากจากแถบรายการโปรดไปยังแถวแท็บ
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาที่แถบคำสั่ง จากนั้นคลิก ล็อกแถบเครื่องมือ

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของปุ่ม 'ไป'/'หยุด'/'ฟื้นฟู'

คำสั่ง 'ฟื้นฟู' และ 'ไป' จะใช้ปุ่มเดียวร่วมกันที่ด้านท้ายของแถบที่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่ามีการโหลดเว็บเพจปัจจุบันหรือไม่ ถ้าคุณต้องการให้ปุ่ม 'ไป' และ 'ฟื้นฟู' แยกกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกขวาที่แถบคำสั่ง ชี้ไปยัง กำหนดเอง แล้วคลิก แสดงปุ่มหยุดและฟื้นฟูก่อนแถบที่อยู่ เพื่อสลับระหว่างการแสดงปุ่ม 'หยุด' และปุ่ม 'ฟื้นฟู' แยกกันทางซ้ายของแถบที่อยู่ และการแสดงปุ่มแบบรวมทางขวาของแถบที่อยู่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่