การปรับแต่งเดสก์ท็อป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ


เดสก์ท็อปคือพื้นที่ทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จำลองลักษณะมาจากด้านบนของโต๊ะทำงานจริง เดสก์ท็อปประกอบด้วย 'ถังรีไซเคิล' และไอคอนต่างๆ (ทางลัดไปยังโปรแกรม แฟ้ม โฟลเดอร์ และเอกสารชนิดต่างๆ เช่น จดหมาย รายงาน หรือรูปภาพ) ที่คุณสามารถจัดเรียงได้เหมือนกับที่คุณจัดเรียงวัตถุจริงๆ บนโต๊ะทำงานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่