การเปิดหรือปิดระบบการป้องกันในเวลาจริงของ Windows Defender


เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สปายแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่อาจไม่เป็นที่ต้องการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดการป้องกันในเวลาจริงของ Windows Defender และเลือกตัวเลือกการป้องกันในเวลาจริงทั้งหมด คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถ้าโปรแกรมพยายามจะติดตั้งตัวเองหรือทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจกับการป้องกันในเวลาจริงของ Windows Defender

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดการป้องกันในเวลาจริงของ Windows Defender (1:21)

เมื่อต้องการเปิดการป้องกันในเวลาจริง

  1. เปิด Windows Defender ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Defender จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Defender

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิก การป้องกันในเวลาจริง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การป้องกันในเวลาจริง (แนะนำ)

  4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและคอมพิวเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกทั้งหมดของการป้องกันในเวลาจริง

เมื่อต้องการปิดการป้องกันในเวลาจริง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การป้องกันในเวลาจริง (แนะนำ)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่