การลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์


เมื่อต้องการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์

  • คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    รูปภาพของคำสั่ง 'ลบ'
    คำสั่ง 'ลบ'

คุณยังสามารถลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยการลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยัง 'ถังรีไซเคิล' หรือโดยการคลิกที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วกด Delete

หมายเหตุ

  • เมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวจะไม่ได้ถูกลบในทันที แต่จะถูกจัดเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล' จนกว่าจะมีการล้างข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' เมื่อต้องการลบแฟ้มอย่างถาวรโดยไม่ต้องย้ายไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ก่อน ให้เลือกแฟ้ม แล้วกด Shift+Delete

  • ถ้าคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์เครือข่าย หรือจาก USB แฟลชไดรฟ์ แฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นอาจถูกลบไปอย่างถาวรโดยไม่นำไปจัดเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล'

  • ถ้าไม่สามารถลบแฟ้มได้ อาจมีการใช้แฟ้มนั้นโดยโปรแกรมอื่นที่กำลังทำงานอยู่ ให้ลองปิดโปรแกรมดังกล่าว หรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่