การลบไฟล์โดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'คุณสามารถใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อลดจำนวนแฟ้มที่ไม่จำเป็นบนไดรฟ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้พีซีของคุณทำงานได้เร็วขึ้น โดยสามารถลบแฟ้มชั่วคราว แฟ้มระบบ ลบข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' และเอารายการอื่นๆ ที่คุณอาจไม่ต้องการใช้แล้วออกไปได้

การลบแฟ้ม

กระบวนการต่อไปนี้จะลบแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อลบแฟ้มระบบในพีซีของคุณได้อีกด้วย

 1. เมื่อต้องการเปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จากเดสก์ท็อป ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า เครื่องมือในการดูแล ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ การล้างข้อมูลบนดิสก์

 2. ในรายการ ไดรฟ์ ให้เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของชนิดแฟ้มที่คุณต้องการลบ แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ลบแฟ้ม

การลบแฟ้มระบบ

กระบวนการต่อไปนี้จะลบแฟ้มระบบในพีซีของคุณ ตัวเลือกนี้ นอกจากการล้างข้อมูลแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณแล้ว ยังจะช่วยให้คุณสามารถลบการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ แฟ้มต่างๆ ของ Windows Defender และแฟ้มบันทึกการปรับรุ่น Windows ที่คุณอาจไม่ต้องการใช้แล้วได้อีกด้วย

 1. เมื่อต้องการเปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จากเดสก์ท็อป ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า เครื่องมือในการดูแล ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ การล้างข้อมูลบนดิสก์

 2. ในรายการ ไดรฟ์ ให้แตะหรือคลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้แตะหรือคลิก ล้างข้อมูลแฟ้มระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. ในรายการ ไดรฟ์ ให้เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของชนิดแฟ้มที่คุณต้องการลบ แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ลบแฟ้ม

 6. ถ้าคุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในพีซีของคุณอีก ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกจากตัวเลือกดังกล่าว ดังนี้

  • โปรแกรมและคุณลักษณะ ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว คอลัมน์ 'ขนาด' จะแสดงจำนวนเนื้อที่ซึ่งแต่ละโปรแกรมใช้อยู่

  • การคืนค่าระบบและ Shadow Copy ลบจุดคืนค่าทั้งหมดบนไดรฟ์ยกเว้นจุดคืนค่าล่าสุด 'การคืนค่าระบบ' จะใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าแฟ้มระบบของคุณไป ณ จุดเวลาก่อนหน้า ถ้าพีซีของคุณทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถประหยัดเนื้อที่ได้ด้วยการลบจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ ใน Windows บางรุ่น จุดคืนค่าอาจรวมแฟ้มรุ่นก่อนหน้า ที่เรียกว่า Shadow Copy และอิมเมจสำรองไว้ แฟ้มและอิมเมจเหล่านี้จะถูกลบด้วย
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่