การลบโปรแกรมรักษาหน้าจอ


ถ้าคุณมีปัญหากับโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือรู้ว่าจะไม่ได้ใช้งานอีก คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มากับ Windows ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ

  1. เปิด 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  2. คลิกโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วคลิก ถอนการติดตั้งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่