การลบประวัติเว็บเพจ


ในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ Internet Explorer จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม เช่นเดียวกับข้อมูลที่เว็บไซต์มักจะสอบถามจากคุณอยู่บ่อยๆ (เช่น ชื่อและที่อยู่ของคุณ) Internet Explorer จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

 • คุกกี้

 • ประวัติเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม

 • ข้อมูลที่คุณใส่ในเว็บไซต์หรือแถบที่อยู่

 • รหัสผ่านเว็บที่บันทึกไว้

โดยทั่วไปแล้ว การเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นมีประโยชน์ เนื่องจากสามารถปรับปรุงความเร็วในการเรียกดูเว็บไซต์ และช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลเดิมซํ้ากันหลายครั้งได้ แต่คุณอาจต้องการลบข้อมูลดังกล่าว เช่น ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะและไม่ต้องการทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการลบประวัติเว็บเพจของคุณ

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย แล้วคลิก ลบประวัติการเรียกดู

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการลบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด ถ้าคุณไม่ต้องการลบคุกกี้และแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในรายการโปรดของคุณ

 5. คลิก ลบ (การลบอาจใช้เวลาสักครู่ถ้าคุณมีแฟ้มหลายแฟ้มและประวัติมาก)

หมายเหตุ

 • คุณควรปิด Internet Explorer เมื่อคุณทำการล้างคุกกี้ที่ยังอยู่ในหน่วยความจำออกจากเซสชันการเรียกดูปัจจุบันของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • การลบประวัติการเรียกดูจะไม่ลบรายการโปรดหรือเนื้อหาสรุปที่สมัครใช้งานของคุณ

 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเรียกดูแบบ InPrivate ของ Internet Explorer เพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งประวัติเอาไว้ในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเรียกดูแบบ InPrivate คืออะไร

 • คุณสามารถลบการตั้งค่าทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากติดตั้ง Internet Explorer ในครั้งแรก รวมถึงประวัติการเรียกดูด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่