เดสก์ท็อป (ภาพรวม)


เดสก์ท็อป คือพื้นที่หน้าจอหลักที่คุณจะเห็นหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบ Windows แล้ว เดสก์ท็อปเป็นพื้นที่สำหรับให้คุณทำงานเหมือนกับโต๊ะทำงานของจริง เมื่อคุณเปิดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ โปรแกรมหรือโฟลเดอร์เหล่านั้นจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสิ่งต่างๆ ลงบนเดสก์ท็อปได้ เช่น แฟ้มและโฟลเดอร์ และจัดเรียงสิ่งต่างๆ นั้นได้ตามที่คุณต้องการ

บางครั้งเดสก์ท็อปยังมีความหมายอย่างกว้างๆ ซึ่งรวมถึงแถบงานด้วย แถบงาน จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยแถบงานจะแสดงให้คุณเห็นว่าโปรแกรมใดกำลังทำงานอยู่ และช่วยให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างโปรแกรมเหล่านั้นได้ แถบงานยังมีปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงโปรแกรม โฟลเดอร์ และการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบงาน ให้ดูที่ แถบงาน (ภาพรวม)

การทำงานกับไอคอนเดสก์ท็อป

ไอคอนคือรูปภาพขนาดเล็กที่แสดงแทนแฟ้ม โฟลเดอร์ โปรแกรม และรายการอื่นๆ เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Windows เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณอย่างน้อยหนึ่งไอคอน นั่นคือ ถังรีไซเคิล (จะอธิบายในภายหลัง) ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเพิ่มไอคอนอื่นไว้บนเดสก์ท็อปได้ ตัวอย่างบางตัวอย่างของไอคอนเดสก์ท็อปแสดงด้านล่างนี้

รูปภาพของไอคอนเดสก์ท็อป
ตัวอย่างไอคอนเดสก์ท็อป

การคลิกสองครั้งที่ไอคอนเดสก์ท็อปจะเป็นการเริ่มหรือเปิดรายการที่ไอคอนนั้นแสดงแทน

การเพิ่มและการเอาไอคอนออกจากเดสก์ท็อป

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไอคอนใดแสดงอยู่บนเดสก์ท็อป โดยคุณสามารถเพิ่มหรือเอาไอคอนออกได้ตลอดเวลา ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางคนอาจชอบเดสก์ท็อปที่ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบโดยที่มีไอคอนเพียงไม่กี่ไอคอนหรือไม่มีเลย ในขณะที่บุคคลอื่นๆ อาจวางไอคอนจำนวนมากบนเดสก์ท็อปของตนเองเพื่อให้สามารถเข้าถึงโปรแกรม แฟ้ม และโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงแฟ้มหรือโปรแกรมโปรดของคุณอย่างง่ายดายจากเดสก์ท็อป คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังรายการเหล่านั้นได้ ทางลัดเป็นไอคอนที่แทนการเชื่อมโยงไปยังรายการใดรายการหนึ่ง ไม่ได้เป็นตัวรายการนั้นเอง เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ทางลัด รายการนั้นจะเปิดขึ้น ถ้าคุณลบทางลัด เฉพาะทางลัดนั้นเท่านั้นที่จะถูกเอาออกไป ไม่ใช่ตัวรายการดั้งเดิม คุณสามารถระบุทางลัดได้ด้วยลูกศรบนไอคอนของทางลัดนั้น

รูปภาพของไอคอนแฟ้มทั่วไปและไอคอนทางลัดที่เกี่ยวข้อง
ไอคอนแฟ้ม (ซ้าย) และไอคอนทางลัด (ขวา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเดสก์ท็อป ให้ดูที่ การแสดง ซ่อน หรือปรับขนาดไอคอนเดสก์ท็อป

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อป

  1. ค้นหารายการที่คุณต้องการสร้างทางลัด (สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ดูที่ การค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการค้นหาโปรแกรม ให้ดูที่ เมนูเริ่ม (ภาพรวม))

  2. คลิกขวาที่รายการนั้น คลิก ส่งไปยัง แล้วคลิก เดสก์ท็อป (สร้างทางลัด) ไอคอนของทางลัดจะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาไอคอนเดสก์ท็อปทั่วไปออก

ไอคอนเดสก์ท็อปทั่วไปรวมถึงคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ ถังรีไซเคิล และแผงควบคุม

  1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป แล้วคลิก ทําให้เป็นแบบส่วนบุคคล

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนไอคอนเดสก์ท็อป

  3. ภายใต้ ไอคอนเดสก์ท็อป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแต่ละไอคอนที่คุณต้องการเพิ่มลงบนเดสก์ท็อป หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของไอคอนที่คุณต้องการเอาออกจากเดสก์ท็อป แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์ไปยังเดสก์ท็อป

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มนั้น

  2. ลากแฟ้มนั้นไปยังเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเอาไอคอนออกจากเดสก์ท็อป

  • คลิกขวาที่ไอคอนนั้น แล้วคลิก ลบ ถ้าไอคอนนั้นเป็นทางลัด เฉพาะทางลัดนั้นเท่านั้นที่จะถูกเอาออกไป รายการดั้งเดิมจะไม่ถูกลบไปด้วย

การย้ายไอคอน

Windows จะจัดเรียงไอคอนไว้ในคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเดสก์ท็อป แต่คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการจัดเรียงแบบนั้นเสมอไป คุณสามารถย้ายไอคอนได้ด้วยการลากไอคอนนั้นไปยังที่ใหม่บนเดสก์ท็อป

นอกจากนี้ คุณยังอาจให้ Windows ช่วยจัดเรียงไอคอนให้คุณโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป คลิก มุมมอง แล้วคลิก จัดเรียงไอคอนอัตโนมัติWindows จะจัดเรียงไอคอนของคุณไว้ที่มุมบนซ้าย และล็อกไอคอนให้เข้าที่ เมื่อต้องการปลดล็อกไอคอนเพื่อให้สามารถย้ายไอคอนเหล่านั้นได้อีก ให้คลิก จัดเรียงไอคอนอัตโนมัติ อีกครั้งเพื่อล้างเครื่องหมายถูกออก

หมายเหตุ

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Windows จะเว้นระยะห่างระหว่างไอคอนเท่าๆ กันบนเส้นตารางที่ไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อต้องการวางไอคอนให้ชิดกันมากขึ้นหรือให้เป็นระเบียบมากกว่าเดิม ให้ปิดใช้งานเส้นตารางนั้น คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อป ชี้ไปที่ มุมมอง แล้วคลิก จัดแนวไอคอนให้ชิดตาราง เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออก ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานเส้นตารางอีกครั้ง

การเลือกหลายไอคอน

เมื่อต้องการย้ายหรือลบกลุ่มของไอคอนในคราวเดียว คุณต้องเลือกไอคอนทั้งหมดนั้นก่อน ด้วยการคลิกที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อปและลากเมาส์ ล้อมรอบไอคอนที่คุณต้องการเลือกด้วยสี่เหลี่ยมที่ปรากฏให้เห็น จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์ ขณะนี้คุณสามารถลากไอคอนเหล่านั้นไปเป็นกลุ่มหรือลบไอคอนนั้นทั้งกลุ่มได้

รูปภาพของหลายไอคอนเดสก์ท็อปที่เลือกไว้
เลือกไอคอนเดสก์ท็อปหลายไอคอนด้วยการลากสี่เหลี่ยมล้อมรอบไอคอนเหล่านั้น

การซ่อนไอคอนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณต้องการซ่อนไอคอนเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณไว้ชั่วคราวโดยไม่ได้เอาไอคอนเหล่านี้ออกจริงๆ ให้คลิกขวาตรงส่วนที่ว่างของเดสก์ท็อป คลิก มุมมอง แล้วคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป เพื่อล้างเครื่องหมายถูกออกจากตัวเลือกนั้น ขณะนี้จะไม่มีไอคอนใดๆ ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปอีก คุณสามารถเรียกไอคอนเหล่านี้กลับมาได้โดยคลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป อีกครั้ง

ถังรีไซเคิล

เมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณลบจะยังไม่ถูกลบออกไปในทันที แต่จะถูกส่งไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจและต้องการแฟ้มที่ลบไปแล้ว คุณสามารถนำกลับคืนมาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกู้คืนแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล'

รูปภาพการเปรียบเทียบถังรีไซเคิลเมื่อว่างและเต็ม
ถังรีไซเคิลเมื่อว่าง (ซ้าย) และเมื่อเต็ม (ขวา)

ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการรายการที่ลบไปแล้วอีก คุณสามารถล้างข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ได้ ซึ่งจะเป็นการลบรายการที่อยู่ในถังออกไปอย่างถาวร และเนื้อที่ดิสก์ที่เคยถูกใช้โดย 'ถังรีไซเคิล' ก็จะกลับคืนมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบแฟ้มออกจากถังรีไซเคิลอย่างถาวรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่