ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ Windows 8

การค้นหาว่าอุปกรณ์ใดเข้ากันได้กับ Windows 8