การปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส


ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสและการคุกคามด้านความปลอดภัยอื่นๆ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่ควรปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ถ้าคุณจำเป็นต้องปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อื่น คุณควรจะเปิดใช้งานอีกครั้งทันทีที่คุณติดตั้งเสร็จแล้ว ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายในขณะที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณถูกปิดใช้งานอยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณจะมีช่องโหว่ให้โจมตีได้ง่าย

Windows ไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส แต่สามารถตรวจหาและตรวจสอบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่คุณหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งไว้ได้ โดยทั่วไปแล้ว สถานะของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณจะแสดงอยู่ใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ'

  1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. คลิกปุ่มลูกศร รูปภาพของปุ่มลูกศร ที่อยู่ถัดจาก ความปลอดภัย เพื่อแสดงรายการของส่วนความปลอดภัย

    ถ้า Windows สามารถตรวจพบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณได้ ก็จะแสดงไว้ภายใต้ การป้องกันไวรัส

  3. หากซอฟต์แวร์เปิดอยู่ ให้ตรวจสอบ 'วิธีใช้' ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลในการปิดใช้งานซอฟต์แวร์

Windows ไม่ได้ตรวจพบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทั้งหมด และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางตัวไม่ได้รายงานสถานะต่อ Windows ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณไม่ได้แสดงอยู่ใน 'ศูนย์ปฏิบัติการ' และคุณไม่แน่ใจในวิธีการค้นหา ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • พิมพ์ชื่อของซอฟต์แวร์หรือผู้เผยแพร่ในกล่องค้นหาบนเมนูเริ่ม

  • มองหาไอคอนของโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานต้องการความช่วยเหลือหรือไม่