การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้


ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการทำให้ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีนั้นได้ บัญชีที่ถูกปิดใช้งานสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งในภายหลังได้ การปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้จะแตกต่างจากการลบบัญชีผู้ใช้ออก ถ้าคุณลบบัญชีผู้ใช้ บัญชีนั้นจะไม่สามารถคืนค่าได้

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Home Premium ใน Windows รุ่นเหล่านี้ คุณจะสามารถลบบัญชีผู้ใช้ได้ แต่จะไม่สามารถปิดใช้งาน

 1. เปิด Microsoft Management Console ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ mmc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Microsoft Management Console ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น ผู้ใช้และกลุ่มภายใน อาจเนื่องจากไม่ได้เพิ่ม Snap-in ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม Snap-in

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้

 4. คลิกขวาที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานบัญชีที่ถูกปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่คุณใช้สำหรับปิดใช้งานบัญชี แต่ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่