คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบของซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Microsoft รุ่นก่อนวางจำหน่าย (Preview) เป็นข้อมูลเบื้องต้นและสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่ายอาจทำงานแตกต่างจากซอฟต์แวร์รุ่นสมบูรณ์ คุณลักษณะต่างๆ และฟังก์ชันการทำงานที่คุณพบในซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่ายอาจไม่ปรากฏในรุ่นสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา หรือในทุกประเทศ/ภูมิภาค รูปภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้อาจมาจากรุ่นภาษาอังกฤษของซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่ายและอาจมีลักษณะไม่เหมือนกันในทุกภาษา คุณลักษณะต่างๆ และฟังก์ชันการทำงานของบางผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือต้องมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์อื่น