ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีไวรัสหรือไม่


ถ้าคุณตอบว่า "ใช่" สำหรับคำถามข้อใดต่อไปนี้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีไวรัส

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงอย่างมากหรือไม่ อาการที่พบบ่อยของไวรัสคือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานช้ากว่าปกติมาก อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องทำงานช้าอาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ที่อาจต้องการการจัดเรียงข้อมูล คอมพิวเตอร์อาจต้องการหน่วยความจำ (RAM) เพิ่ม หรือมีสปายแวร์หรือแอดแวร์อยู่ในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปายแวร์ ให้ดูที่ จะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดสปายแวร์หรือไม่

คุณได้รับข้อความที่ไม่คาดคิด หรือมีโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหรือไม่ ไวรัสบางตัวสามารถสร้างความเสียหายให้กับ Windows หรือบางโปรแกรมของคุณ ผลของความเสียหายนี้อาจรวมถึงการมีข้อความปรากฏโดยไม่คาดคิด โปรแกรมเริ่มหรือปิดเองโดยอัตโนมัติ หรือ Windows ปิดการทำงานทันที

โมเด็มหรือฮาร์ดดิสก์ของคุณทำงานหนักเกินไปหรือไม่ ไวรัสในอีเมลจะทำงานด้วยการส่งสำเนาของตัวเองจำนวนมากทางอีเมล ตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของกรณีนี้คือ ไฟแสดงการทำงานของบรอดแบนด์หรือโมเด็มภายนอกจะติดสว่างตลอดเวลา และอีกประการหนึ่งคือมีเสียงฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่อาการของไวรัสคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่เมื่อรวมกับปัญหาอื่นก็อาจบ่งชี้ถึงการติดไวรัสได้

เมื่อต้องการตรวจหาไวรัส ให้สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส มีไวรัสตัวใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ เพจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน บนเว็บไซต์ของ Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่เว็บเพจ Microsoft Safety Scannerต้องการความช่วยเหลือหรือไม่