การรับ Windows Media Player

Windows Media สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Windows Phone ใช้ตารางนี้เพื่อค้นหา Player รุ่นที่เหมาะกับระบบของคุณ (หากคุณใช้ Mac คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Media Components for QuickTime เพื่อเล่นไฟล์ Windows Media) ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์ รุ่นของ Player วิธีการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows 10

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

รวมในการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows 10 และการปรับรุ่นให้ Windows 10 จาก Windows 8.1 หรือ Windows 7 ไม่รวมการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Windows เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 10

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows 8.1

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

มีอยู่ใน Windows 8.1 และ Windows 8.1 Pro แต่ไม่มีการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Windows เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีไปยัง Windows 8.1 สำหรับ Windows Media Player 12 สำหรับ Windows 8.1 รุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows 8

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

มีอยู่ใน Windows 8 และ Windows 8 Pro แต่ไม่มีการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Windows เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 8 สำหรับ Windows Media Player 12 สำหรับ Windows 8 รุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows RT 8.1 และ Windows RT

รุ่นของ Player

N/A

วิธีการดาวน์โหลด

Windows Media Player ไม่มีอยู่สำหรับ Windows RT 8.1 และ Windows RT

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows 7

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

รวมอยู่ใน Windows 7 รุ่น Starter, Home Premium, Professional, Ultimate และ Enterprise

สำหรับ Windows 7 รุ่น N หรือ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows Vista

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

รวมอยู่ใน Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business และ Enterprise

สำหรับรุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Windows Media Player 11 (สำหรับ Windows XP)

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows XP

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทันที

ดาวน์โหลดรุ่น 64 บิต *

สำหรับรุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Windows Media Player 11

* Windows Media Player 11 สำหรับ Windows XP (64 บิต) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานกับ Windows XP Professional x64 Edition

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows Server 2008

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

มีอยู่ใน Windows Server 2008 และได้รับการติดตั้งเมื่อเปิดคุณลักษณะ Desktop Experience ดู บทความฐานความรู้ 947036 เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดฟีเจอร์ Desktop Experience และดูรายการฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีอยู่ใน Desktop Experience

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows Server 2003

รุ่นของ Player

Windows Media Player 10

วิธีการดาวน์โหลด

มีอยู่ใน Windows Server 2003 SP1 และ SP2

ดาวน์โหลด SP2

ดาวน์โหลด SP2 สำหรับรุ่น x64

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Windows Phone

รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

รวมอยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ Windows Phone

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Mac OS X

รุ่นของ Player

Windows Media Components for QuickTime
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์

Firefox

รุ่นของ Player

Windows Media Player ActiveX control สำหรับ Firefox

วิธีการดาวน์โหลด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ปรับแต่ง Windows Media Player ของคุณด้วย Add-on ทางด้านเสียงและภาพ

ค้นหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Player รุ่นของคุณ

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีอันยอดเยี่ยมอย่าง Writer ได้ที่นี่

ทำความรู้จักกับคุณลักษณะล่าสุดใน Windows 10