การรับ Windows Media Player

Windows Media สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Windows Phone ใช้ตารางนี้เพื่อค้นหา Player รุ่นที่เหมาะกับระบบของคุณ (หากคุณใช้ Mac คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Media Components for QuickTime เพื่อเล่นไฟล์ Windows Media) ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ/เบราว์เซอร์
รุ่นของ Player
วิธีการดาวน์โหลด

Windows 8.1

มีอยู่ใน Windows 8.1 และ Windows 8.1 Pro แต่ไม่มีการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Windows เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 8.1 สำหรับ Windows Media Player 12 สำหรับ Windows 8.1 รุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

Windows 8

มีอยู่ใน Windows 8 และ Windows 8 Pro แต่ไม่มีการเล่นดีวีดี ไปที่หน้า การเล่นดีวีดีสำหรับ Windows เพื่อดูวิธีเพิ่มการเล่นดีวีดีให้กับ Windows 8 สำหรับ Windows Media Player 12 สำหรับ Windows 8 รุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

Windows RT 8.1 และ Windows RT

N/A

Windows Media Player ไม่มีอยู่สำหรับ Windows RT 8.1 และ Windows RT

Windows 7

รวมอยู่ใน Windows 7 รุ่น Starter, Home Premium, Professional, Ultimate และ Enterprise

สำหรับ Windows 7 รุ่น N หรือ KN ดาวน์โหลด Media Feature Pack

Windows Vista

รวมอยู่ใน Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business และ Enterprise

สำหรับรุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Windows Media Player 11 (สำหรับ Windows XP)

Windows XP


ดาวน์โหลดรุ่น 64 บิต *
* Windows Media Player 11 สำหรับ Windows XP (64 บิต) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานกับ Windows XP Professional x64 Edition


สำหรับรุ่น N และ KN ดาวน์โหลด Windows Media Player 11

Windows Server 2008

มีอยู่ใน Windows Server 2008 และได้รับการติดตั้งเมื่อเปิดคุณลักษณะ Desktop Experience ดู บทความฐานความรู้ 947036 เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดฟีเจอร์ Desktop Experience และดูรายการฟีเจอร์อื่นๆ ที่มีอยู่ใน Desktop Experience

Windows Server 2003

Windows Media Player 10

มีอยู่ใน Windows Server 2003 SP1 และ SP2

ดาวน์โหลด SP2

ดาวน์โหลด SP2 สำหรับรุ่น x64

Windows Phone

รวมอยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของ Windows Phone

Mac OS X

Windows Media Components for QuickTime
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Firefox

Windows Media Player ActiveX control สำหรับ Firefox

ดูดาวน์โหลดต่างๆ ของ Windows Media เพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปรับแต่ง Player ของคุณด้วย Add-on ทางด้านเสียงและภาพ

ดูวิธีใช้สำหรับ Player รุ่นของคุณ

ค้นหา Add-on และโปรแกรมเสริมสำหรับ Player รุ่นของคุณ