ตัวเลือกการเล่นดีวีดีสำหรับ Windows

ถ้าคุณมี Windows รุ่นที่ไม่เล่นดีวีดี คุณสามารถปรับรุ่นเป็นรุ่นที่เล่นดีวีดีหรือติดตั้งโปรแกรมเล่นดีวีดีได้

ระบบปฏิบัติการ
ขั้นตอน

Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

Windows 8.1 และ Windows 8.1 Pro ไม่ได้ให้ความสามารถในการเล่นภาพยนตร์ดีวีดีมาด้วย ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 8.1 หรือ Windows 8.1 Pro คุณสามารถค้นหาแอปเล่นดีวีดีได้จาก Windows Store (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Store) ถ้าคุณมี Windows 8.1 Pro คุณสามารถซื้อ Windows 8.1 Media Center Pack ที่มีการเล่นดีวีดีรวมอยู่ได้เช่นกัน


Windows RT 8.1 ไม่สนับสนุนการเล่นภาพยนตร์ดีวีดี นอกจากนี้ Media Center Pack ก็ไม่มีใน Windows RT 8.1

ถ้าคุณมีโปรแกรมเล่นอยู่แล้ว และมีปัญหากับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

Windows 7

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 Home Basic หรือ Windows 7 Starter คุณสามารถปรับปรุ่นเป็น Windows 7 Home Premium, Ultimate หรือ Enterprise เพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นดีวีดีเต็มรูปแบบ หรือจะซื้อและติดตั้งแอปเล่นภาพยนตร์ดีวีดีที่เข้ากันได้ก็ได้


ถ้าคุณมีโปรแกรมเล่นอยู่แล้ว และมีปัญหากับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

Windows Vista และ Windows XP

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista Home Basic, Enterprise หรือ Business หรือ Windows XP รุ่นใดๆ ให้ดูที่ ปลั๊กอินและ Add-on สำหรับ Windows Media Player เพื่อซื้อตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ หรือคุณจะซื้อและติดตั้งแอปเล่นภาพยนตร์ดีวีดีที่เข้ากันได้ก็ได้


ถ้าคุณมีโปรแกรมเล่นอยู่แล้ว และมีปัญหากับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่