การแก้ไขรูปภาพใน Windows Media Center


คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพดิจิทัลของคุณใน Windows Media Center ได้ เช่น การหมุนรูปภาพหรือการเอาตาแดงออก คุณยังสามารถพิมพ์รูปภาพและลบรูปภาพได้ด้วย

รูปภาพของหน้าจอ 'ตกแต่ง' ใน Media Center
การครอบตัดรูปภาพใน Media Center
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา ให้คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิก หมุน ถ้าคุณคลิกรูปภาพมากกว่าหนึ่งครั้ง รูปภาพนั้นจะหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกาทุกครั้งที่คุณคลิก หมุน

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณหมุนรูปภาพ คุณจะทำให้แฟ้มรูปภาพต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ไม่ใช่แต่เพียงลักษณะที่รูปภาพนั้นปรากฏใน Media Center เท่านั้น

เมื่อต้องการตกแต่งรูปภาพ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข คลิก รายละเอียดรูปภาพ คลิก ตกแต่ง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาตาแดงออก ให้คลิก ตาแดง

  • เมื่อต้องการเพิ่มความเปรียบต่าง ให้คลิก ความเปรียบต่าง

  • เมื่อต้องการปรับการครอบตัด ให้คลิก ครอบตัด แล้วคลิกปุ่มใต้รูปภาพเพื่อย้าย ขยายขนาด ลดขนาด หรือหมุนขอบเขตการครอบตัด

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้แบบเต็มหน้าจอ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณตกแต่งรูปภาพ คุณจะทำให้แฟ้มรูปภาพต้นฉบับเปลี่ยนแปลงด้วย ไม่ใช่แต่เพียงลักษณะที่รูปภาพนั้นปรากฏใน Media Center เท่านั้น

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ คลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วคลิก รายละเอียดรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ อีกครั้ง

เมื่อต้องการลบรูปภาพออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการลบ คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่

เคล็ดลับ

 • คุณยังสามารถแก้ไขรูปภาพขณะที่การนำเสนอภาพนิ่งกำลังเล่นอยู่ได้ด้วย โดยคลิกขวาที่รูปภาพในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บนหน้าจอ รายละเอียดรูปภาพ ให้คลิก ดำเนินการนำเสนอภาพนิ่งต่อ เพื่อเล่นต่อจากจุดที่คุณหยุดค้างไว้

 • ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถขยายรูปภาพนั้นได้ด้วยการกด Enterต้องการความช่วยเหลือหรือไม่