การเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง 802.1X


การรับรองความถูกต้อง 802.1X สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สาย 802.11 และเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบผ่านสาย โดยกำหนดให้มีใบรับรองหรือสมาร์ทการ์ดในการเข้าถึงเครือข่าย โดยปกติการรับรองความถูกต้องชนิดนี้ใช้กับการเชื่อมต่อในที่ทำงาน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน 802.1X บนเครือข่ายไร้สาย

 1. เปิด 'จัดการเครือข่ายไร้สาย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไร้สาย แล้วคลิก จัดการเครือข่ายไร้สาย

 2. คลิกขวาที่เครือข่ายที่คุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง 802.1X แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้นในรายการ ชนิดความปลอดภัย ให้คลิก 802.1X

 4. ใน รายการ ชนิดของการเข้ารหัสลับ ให้คลิกชนิดของการเข้ารหัสลับที่คุณต้องการใช้

  802.1X สามารถใช้กับการเข้ารหัสลับแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือ Wi-Fi Protected Access (WPA หรือ WPA2) บนเครือข่ายไร้สายได้

 5. ในรายการ เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย ให้คลิกวิธีการที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้คลิก การตั้งค่า

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน 802.1X บนเครือข่ายแบบผ่านสาย

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

เมื่อต้องการทำให้ขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องเปิดใช้งาน Wired AutoConfig Service ซึ่งปิดตามค่าเริ่มต้นก่อน

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ในกล่องโต้ตอบ 'บริการ' ให้คลิกแท็บ มาตรฐาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างหลัก แล้วคลิกขวาที่ Wired AutoConfig จากนั้นคลิก เริ่ม

 3. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 4. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง 802.1X แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 5. คลิกแท็บ การรับรองความถูกต้อง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ IEEE 802.1X

 6. ในรายการ เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย ให้คลิกวิธีการที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้คลิก การตั้งค่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่