การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย


ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์

การค้นพบเครือข่ายเป็นการตั้งค่าเครือข่ายที่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมองเห็น (ค้นหา) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่ายได้หรือไม่ และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายจะสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะบล็อกการค้นพบเครือข่าย แต่คุณสามารถเปิดใช้งานได้

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกเครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันของคุณ
  3. คลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    รูปภาพของการตั้งค่าการค้นพบเครือข่าย
    การตั้งค่าการค้นพบเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย ให้ดูที่ การติดตั้งเครือข่ายไร้สายใน Windows 7ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่