การเข้ารหัสลับหรือการถอดรหัสลับโฟลเดอร์หรือแฟ้ม


การเข้ารหัสลับโฟลเดอร์และแฟ้มคือวิธีการป้องกันโฟลเดอร์และแฟ้มจากการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์ Encrypting File System (EFS) เป็นคุณลักษณะของ Windows ที่คุณสามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ในรูปแบบที่เข้ารหัสลับไว้ การเข้ารหัสลับเป็นการป้องกันที่รัดกุมที่สุดซึ่ง Windows มีไว้เพื่อช่วยคุณเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้ารหัสลับเอกสารหรือแฟ้ม (0:54)

เมื่อต้องการเข้ารหัสลับโฟลเดอร์หรือแฟ้ม

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือแฟ้มที่คุณต้องการเข้ารหัสลับ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ในครั้งแรกที่คุณเข้ารหัสลับโฟลเดอร์หรือแฟ้ม จะมีการสร้างใบรับรองการเข้ารหัสลับโดยอัตโนมัติ คุณควรสำรองใบรับรองการเข้ารหัสลับของคุณไว้ ถ้าใบรับรองและคีย์ของคุณสูญหายหรือเสียหายและคุณไม่มีสำเนาสำรองเก็บไว้ คุณจะไม่สามารถใช้แฟ้มที่คุณเข้ารหัสลับได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสำรองข้อมูลใบรับรองของ Encrypting File System (EFS)

เมื่อต้องการถอดรหัสลับโฟลเดอร์หรือแฟ้ม

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือแฟ้มที่คุณต้องการถอดรหัสลับ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่